Udlændingr idømt fængsel og udvisning for omfattende indbrudstyveri

En række af tyvekosterne stammede fra indbrud i Nordsjælland. Gerningsmanden blev anholdt i Puttgarden, efter at han var kørt af færgen fra Rødby. Og efterforskningen blev foretaget af Udlændingekontrolafdeling Vest, der tager sig af alle sager, hvor personer bliver anholdt i udlandet med koster fra Danmark.

En 32-årig mand, litauisk statsborger, blev torsdag ved Retten i Sønderborg idømt fire måneders fængsel samt udvist med et indrejseforbud på seks år for omfattende indbrudstyveri.

Den 32-årige mand blev anholdt den 21. september 2020 af tysk politi i Puttgarden, efter at manden netop var kørt af færgen fra Rødby i en personbil, og efterfølgende taget ud til kontrol.

Ved kontrollen fandt de tyske betjente 35 bærbare computere, to cykler, tre mobiltelefoner m.m. i køretøjet, hvor en række af genstandene kunne spores som koster fra indbrud i Nordsjælland tidligere i september.

På den baggrund overtog Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi den videre sagsbehandling.

UKA Vest hjemtager på vegne af dansk politi personer, der anholdes i udlandet med tyvekoster fra Danmark, og efterforsker sagerne, ligesom anklagemyndigheden ved Syd- og Sønderjyllands Politi rejser tiltale i sagerne.

Som et led i det dansk-tyske politisamarbejde har tysk politi således et fast kontaktpunkt i UKA Vest – uanset hvor i Danmark forbrydelsen er sket.

Den 32-årige mand blev udleveret til UKA Vest torsdag og erkendte indbrudsforholdene i det efterfølgende retsmøde samme dag.

Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) er en specialenhed i Syd- og Sønderjyllands Politi bestående af operativt personale, efterforskere og analytikere. UKA Vest er placeret i Padborg – tæt på landegrænsen til Tyskland. UKA Vest bekæmper grænseoverskridende kriminalitet i grænseregionen – eksempelvis omrejsende kriminelle grupper og arbejder i den forbindelse tæt sammen med Landespolizei, Bundespolizei og Zoll i Tyskland. På vegne af Dansk Politi hjemtager UKA Vest personer, der eksempelvis pågribes i Tyskland med tyvekoster fra Danmark. Det sker igennem europæiske arrestordrer, og personerne strafforfølges efterfølgende i Danmark for den begåede kriminalitet. UKA Vest har endvidere ansvaret for den midlertidige grænsekontrol til Tyskland. I grænseregionen patruljerer UKA Vest, Landespolizei og Bundespolizei sammen i fælles patruljer for også operativt at bekæmpe den grænseoverskridende kriminalitet. Smugling over landegrænsen til Tyskland har et særligt fokus i UKA Vest og en særlig Politi- og Toldenhed i Padborg gennemfører på baggrund af analyser og efterretninger indsatser rettet mod indsmugling af narkotika, våben, højt beskattede varer m.v.