Udlandet støvsuger Danmark for talenter

Flere og flere dygtige og højtuddannede danskere forlader landet, samtidig med, at det er svært at tiltrække udenlandske talenter til danske universiteter, og i særlig grad at få dem til at blive, skriver Børsen.

Ifølge en forskningsartikel i det prestigiøse tidsskrift The Economic Journal forlader de særligt talentfulde og veluddannede danskere landet og dermed efterlader Danmark med et såkaldt “brain drain” – et fænomen, der ellers mest kendes fra ulande.

Til forskel fra lande som USA, Canada eller Australien, som kun importerer topmotiverede og velkvalificerede indvandrere, har Danmark valgt at importere fattige muslimske analfabeter fra Mellemøsten og Afrika, der søger personlig lykke i europæiske lande, som de hverken forstår eller ønsker at høre hjemme i.

Miseren på indvandringsområdet fortsætter, fordi danskerne støtter den udvikling, der er i gang. Flertallet i befolkningen stemmer på de såkaldte regeringsbærende partier (S, VLAK og deres støtter på venstrefløjen), som ser en fordel i at importere analfabeter fra Somalien, stammefolk fra Afghanistan eller gedehyrder fra Syrien – kort sagt folk, som på alle niveauer er inkompatible med og vender ryggen til et moderne vestligt samfund som det danske.