Udrejsecenter skaber utryghed – nu tvinges politiet til mere synlighed

Midt- og Vestjyllands Politi er nu klar med en samlet plan for politiets tryghedsskabende indsats i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård.

Siden efteråret 2017 har Midt- og Vestjyllands Politi løbende skruet op for den tryghedsskabende indsats i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård i Bording, og politiet er nu klar med en samlet plan for den fremadrettede indsats. En plan, som betyder, at lokalsamfundet kommer til at se mere til politiet.

Baggrunden for opjusteringen af politiets indsats er ikke, at politiet oplever en generel stigning i kriminaliteten i området, men at borgere gennem en periode har givet udtryk for en tiltagende utryghed.

”Vi anerkender, at der er en særlig udfordring omkring Kærshovedgård, og at situationen fylder rigtig meget for borgerne i området. Det kalder på en særlig indsats fra os. Vi drejer derfor på de håndtag, vi har, for at komme borgernes efterspørgsel på mere synligt politi i møde,” siger Kell Svenningsen, leder af lokalpolitiet i Herning.

Området får besøg af flere patruljer

I den nye plan fremgår det, at kredsens vagtcentral løbende sender ledige vogne ud til patruljering i området. Patruljerne besøger især de steder, hvor politiet har modtaget oplysninger om, at der tidligere har været problemer.

”Vi kan ikke på forhånd sige, hvornår eller hvor ofte, vi sender patruljer derud, fordi det også afhænger af, hvilke andre opgaver, vi får ind i vagtcentralen, men borgerne kan være helt sikre på, at vi kommer. Det ligger også i planen, at vi sender patruljer ud til flere af de hændelser i Bording og omegn, som skaber utryghed. Både for at få afklaret, hvad der foregår, og for om muligt at forebygge, at en situation udvikler sig uhensigtsmæssigt. Opgaverne får en høj prioritet i vores servicecenter, vagtcentral og efterfølgende sagsbehandling,” fortæller Kell Svenningsen.

Flere medarbejdere på Kærshovedgård

Midt- og Vestjyllands Politi tilfører desuden flere ressourcer til den faste bemanding på Kærshovedgård, og i den forbindelse bliver politiets opgave på stedet mere udadvendt. Formålet er både at give politiet et retvisende billede af operere ud fra og at sikre den rette opfølgning på eventuelle hændelser.

”Vi laver simpelthen et ’fast track’ ind i systemet, så borgere og erhvervsdrivende i området får let adgang til hjælp fra politiet. Vi kan konstatere, at der er forskel på, hvordan situationen ser ud, når vi kigger på tallene i vores systemer, og når vi hører, hvad borgerne fortæller os. Ved at gøre vores rolle på Kærshovedgård opsøgende kan vi få fulgt op på nogle af de mere diffuse hændelser, som ikke altid bliver anmeldt til politiet. For vi er nødt til at vide, at de her ting sker, hvis vi skal have mulighed for at gøre noget ved dem. En vigtig del af opgaven her er derfor også, at vi skal hjælpe borgerne med at få sagerne anmeldt,” siger Kell Svenningsen.

Ændringen betyder, at Kærshovedgård får en fast kerne af medarbejdere, som har det fornødne lokale kendskab til forholdene på begge sider af udrejsecentrets hegn.

Samarbejder med lokale aktører

Sideløbende med politiets egen indsats har Midt- og Vestjyllands Politi taget initiativ til et såkaldt co-creation projekt. Co-creation er en samarbejdsform, hvor politiet sammen med relevante myndigheder, private virksomheder, borgere m.fl. mødes om at finde løsninger på fælles udfordringer, som er for komplekse eller omfattende at løfte alene.

Foruden politiet deltager Kriminalforsorgen, Ikast-Brande Kommune, Røde Kors, forretningsdrivende og borgerrepræsentanter i det aktuelle projekt. Politiet er i øjeblikket i gang med at kortlægge udfordringerne og deres omfang ved at indsamle erfaringer fra en bred vifte af lokale aktører. De indsamlede data skal bruges som grundlag for den videre proces.

Midt- og Vestjyllands Politi arbejder desuden i dialog med lokale tryghedsambassadører på at forbedre politikredsens generelle information til borgerne ved hændelser på og omkring Kærshovedgård, som har betydning for borgernes tryghed.

Kommentarer