Udvist bandeindvandrer fundet og anholdt

– Køge / Stevns

En nu 27-årig mand blev mandag eftermiddag anholdt, da politiet på Stevns standsede en bil, hvori han befandt sig sammen med to kvinder, som han i forvejen kendte. Den 27-årige var i forvejen efterlyst af politiet og havde været det siden den 15. februar 2021, hvor Østre Landsret i en dom i den såkaldte LTF-sag fra Køge bl.a. bestemte, at den 27-årige skulle udvises fra Danmark for bestandigt.

Han havde i forbindelse med sagen udstået den frihedsstraf, som han blev idømt, hvorfor han var på fri fod ved landsrettens domsafsigelse. Den 27-årige var dog ikke mødt op i landsretten i forbindelse med domsafsigelsen, hvorfor han siden har været efterlyst af politiet for at få effektuereret landsrettens dom med hensyn til udvisning af Danmark. I den mellemliggende tid har Midt- og Vestsjællands Politi brugt en del ressourcer på at få den 27-årige lokaliseret, hvilket så lykkedes i går på Stevns. De to kvindelige bekendte i bilen blev også anholdt i samme forbindelse som mistænkte for at have ydet bistand til at skjule den 27-årige, således at han kunne gemme sig for myndighederne og dermed forsøge at undgå udvisning af Danmark.

Anklagemyndigheden vil tirsdag kl. 14.00 fremstille den 27-årige i Retten i Roskilde med krav om frihedsberøvelse, indtil udvisningen af den 27-årige til hans hjemland kan ske. De to kvinder blev løsladt efter afhøring til sagen, men de kan forvente at høre nærmere fra politiet og anklagemyndigheden, når der er taget endelig stilling, hvorvidt de har begået noget strafbart i forhold til bistanden til den 27-åriges ophold i Danmark efter landsrettens dom. I samme sag leder Midt- og Vestsjællands Politi fortsat efter en anden mand, der også ved landsrettens dom blev udvist for bestandig fra Danmark, men som heller ikke mødte op i landsretten ved domsafsigelsen.