UFATTELIGT Misbrugte 11-årig steddatter og fortsatte i flere år – her er den LATTERLIGE straf

Retten i Kolding har tirsdag behandlet en sag, hvor en 61-årig mand fra Vejle var tiltalt for i 2005 og fra 2007-2010 seksuelt at have misbrugt sin steddatter seksuelt.

Et af forholdene i sagen omhandlede en dag i 2008 eller 2009, hvor den tiltalte skulle have fastholdt sin steddatter og forsøgt at voldtage hende. En enig domsmandsret fandt manden skyldig i alle forhold med få modifikationer. Straffen blev udmålt til 2 år og 6 måneders fængsel.

Anklagerfuldmægtig Tobias Engby forklarer: ”Den forurettede i denne sag anmeldte misbruget i 2017, da hun var fyldt 23 år. På grund af retsplejelovens regler om, at forældelsesfristen først løber fra den forurettedes fyldte 21. år, var det muligt for retten at behandle sagen så mange år efter.”

Politiet blev opmærksomme på sagen, da pigen med en anonym anmeldelse henvendte sig til politiet. Hun stod derefter frem over for politiet og fremlagde nogle sms-samtaler, hvilket hurtigt medførte at politiet kørte ud og anholdte manden. Den 61-årige blev den 1. marts 2018 varetægtsfængslet, og har siddet varetægtsfængslet siden.

Under sagens behandling i retten kom det frem, at det seksuelle misbrug stod på flere gange om ugen igennem en årrække. Manden havde hver gang fastholdt pigen og imod hendes vilje udført oralsex på hende, berørt hende på hele kroppen og fået hende til at berøre sig. Han havde ligeledes optaget tre videoer af overgrebene, ligesom han en gang havde forsøgt at voldtage hende.

LÆS OGSÅ:  Fire børn misbrugt af forældre i årevis

Domsmandsretten var enige i sin afgørelse om, at den 61-årige stedfar skulle idømmes 2 år og 6 måneders ubetinget fængsel, ligesom pigen blev tilkendt 50.000 kr. i erstatning for tort.

Anklagerfuldmægtig Tobias Engby uddyber: ”Retten lagde i skærpende retning vægt på, at pigen var 11 år da overgrebene startede, og på den lange periode det stod på. Det særlige ved sagen er, at strafniveauet er fastsat ud fra retspraksis på gerningstidspunkterne, selvom der er gennemført flere markante strafskærpelser på området siden dengang.