Undgå indbrud

Politiet kan gøre meget, men borgerne selv kan gøre meget mere, når det handler om at undgå indbrud. Derfor har Sydøstjyllands Politi indgået et nyt samarbejde med Bo trygt!, som skal gøre borgerne opmærksomme på, at de med en meget lille indsats selv kan medvirke til, at indbrudstyven går udenom deres hus.

Selvom antallet af indbrud har været faldende siden 2009, er der naturligvis stadig bekymring blandt borgerne. Sydøstjyllands Politi retter nu i samarbejde med Bo trygt endnu større fokus på indbrudsforebyggelse og målet er at reducere antallet af indbrud i private hjem markant og gøre borgerne mere trygge.

Bo trygt!-samarbejdet har særligt fokus på, at sikring af hjemmet nedsætter risikoen for indbrud. Med meget få steps – og uden de store omkostninger, kan man sikre sit hjem mod indbrud. Og det er dét, der virker! Første skridt kunne være at bestille et indbrudstjek hos Bo trygt og få huset gennemgået af en låsesmed. Det er nemt – og det er gratis. Det næste kunne være at hente den gratis app Nabohjælp og tilmelde sig – aktiv brug af nabohjælp nedsætter risikoen for indbrud med 20%.

’Vi arbejder målrettet med forebyggelse – også når det handler om indbrud. Derfor giver det også god mening at samarbejde med Bo trygt, som har specialiseret sig i at vejlede borgere, boligforeninger, kommuner m.v. om indbrudsforebyggelse ud fra samme værdier og tanker, som vi arbejder med’, fortæller politiinspektør Carit Andersen fra Sydøstjyllands Politi. ’Vi vil meget hellere bruge kræfterne på at forebygge indbrud, end at rykke ud efter skaden er sket, men vi kommer selvfølgelig altid, hvis skaden er sket.’

I løbet af de næste måneder vil Sydøstjyllands Politi sprede budskabet om indbrudsforebyggelse på bl.a. Facebook og Twitter og i det daglige møde med borgerne opfordre borgerne til at få gjort noget ved det – én gang for alle.

www.botrygt.dk kan du bestille et gratis indbrudstjek, få gode råd om indbrudssikring og læse mere om Nabohjælp.

SE: De 5 indbrudsråd.