Ungdomspanelet for unges trivsel overrækker 15 anbefalinger til regeringen

Ungdomspanelet har gennem de sidste to måneder arbejdet med anbefalinger til unges trivsel efter coronakrisen. De 15 konkrete anbefalinger overrækkes til statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til en lancering på Krogerup Højskole onsdag 12. maj kl. 19.00. ​

Regeringen valgte i marts 2021 at nedsætte et hurtigarbejdende ungdomspanel, som skulle komme med anbefalinger til, hvordan man kan rette op på den mistrivsel, som corona-krisen har skabt.

I panelet er både DUF – Dansk Ungdoms Fællesråds formandskab samt en lang række af DUFs medlemsorganisationer repræsenteret. Med Krogerup Højskoles forstander, Rasmus Meyer, i spidsen har panelet de sidste to måneder arbejdet på helt konkrete anbefalinger til, hvordan ungdommen kommer bedst muligt ud af coronakrisen.

I dag overækker ungdomspanelet de 15 anbefalinger til statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil til en lancering på Krogerup Højskole.

”Ungdommen har løftet et stort ansvar under coronakrisen. Mange har været nødt til at sætte sociale relationer og fællesskaber på pause eller gentænke dem på ny. Nu skal vi hjælpe ungdommen ud af krisen og styrke trivslen i ungdomslivet. Derfor er det vores forventning, at regeringen tager anbefalingerne til sig og handler på dem” siger Chris Borup Preuss, formand for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Det kræver politisk prioritering 

Panelet kommer med anbefalinger indenfor fire overskrifter: ”læring og trivsel”, ”uddannelse, beskæftigelse og trivsel”, ”fællesskaber og trivsel” og ”udsathed og trivsel”.

I anbefalingerne står det blandt andet nedskrevet, at panelet mener, at det skal være en politisk prioritering at få genstartet foreningslivet. Eksempelvis skal foreningslivet tildeles midler, som kan bruges på at invitere børn og unge med i fællesskaberne og få reetableret foreningslivet som før coronakrisen. Panelet opfordrer også til et samarbejde mellem kommuner og foreninger, så unge kan blive præsenteret for lokale tilbud.

”Frivillige har gennem det seneste år forsøgt at holde foreningslivet i gang på trods af nedlukning. Men hvis vi skal have unge ind i de frivillige fællesskaber igen, så kræver det politisk prioritering” udtaler Christine Ravn Lund, næstforkvinde for DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd.

Om overrækkelsen

Chris Preuss, formand for DUF, og Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever, overrækker anbefalingerne på vegne af ungdomspanelet for unges trivsels anbefalinger til statsminister Mette Frederiksen og børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil.

Overrækkelsen sker på Krogerup Højskole onsdag 12. maj kl. 19.00.

Under overrækkelsen er hele ungdomspanelet til stede, og unge fra foreningen Ungdomsringen står for det kunstneriske indslag på scenen.

Ungdomspanelet

Ungdomspanelet består af 15 repræsentanter for elevorganisationer, civilsamfundsorganisationer, ungdomspolitiske organisationer, faglige organisationer m.m. Ungdomspanelet er blev nedsat af børne- og undervisningsministeren i marts 2021 og panelets arbejde er faciliteret af DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd. Panelet har på halvanden måned over seks online-møder drøftet centrale spørgsmål og problemstillinger vedrørende børn og unges trivsel i lyset af corona-nedlukningerne, og har på den baggrund udarbejdet konkrete trivselsfremmende tiltag.

Ungdomspanelets medlemmer

Rasmus Meyer (formand for panelet), forstander på Krogerup Højskole

Camilla Bøgelund, hovedbestyrelsesmedlem KFUM og KFUK, samt engagementsrådgiver

i CISU – Civilsamfund i Udvikling

Chris Preuss, formand for Dansk Ungdoms Fællesråd og tidligere formand for

Venstre Ungdom

Christine Ravn Lund, næstforkvinde for Dansk Ungdoms Fællesråd og medlem

i Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund

Cille Hald Egholm, formand for Studenterforeningen Konservative Studerende

på Københavns Universitet

Ebbe Bertelsen, sekretariatskoordinator i Modstrøm

Esther Vyff Petersen, formand for Danske Skoleelever

Frederik Vad, formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

Ida Koch, cand.psych. og bestyrelsesmedlem i Børn Vilkår

Ingrid Kjærgaard, forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Kaja Nielsen, næstformand for Erhvervsskolernes Elevorganisation

Mathias Vinholt, ungdomsformand i Dansk El-forbund

Nicolai Stockholm, direktør i Danske Gymnastik og Idrætsforeninger Region

Midt- og Vestsjælland

Oliver Asmund Bornemann, formand for Landssammenslutningen af Handelsskoleelever

Troels Boldt Rømer, landsforperson for Ungdommens Røde Kors