Universiteterne bedriver politisk korrekt forskning

En ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd viser, at forskningsfriheden på Aarhus Universitet er under pres. Inden for de seneste fem år har 7 pct. oplevet pres for at ændre i forskningsresultater. Presset kan komme fra ledelsen eller kolleger på universitetet, eller det kan komme udefra, når forskerne løser opgaver for ministerier, kommuner, virksomheder eller interesseorganisationer.

Rapporten omhandler forholdene på Aarhus Universitet, men forskningen er under politisk pres på alle landets universiteter. Det danske system med løse ansættelser og fokus på evnen til at skaffe bevillinger fra eksterne aktører fremmer ukontroversiel forskning og rummer incitamenter til at farve forskningsresultaterne i en ”politisk korrekt” retning.

Det kan derfor ikke undre, at Danmark er endt som nr. 24 ud af 28 lande i en nylig undersøgelse af europæiske landes universitetssystemer og deres implementering af UNESCO’s anbefalinger. Det er særligt manglen på jobsikkerhed og den tilsvarende mangel på beskyttelse af forskningsfrihed, der trækker Danmark så langt ned på listen.