USA’s højesteret giver Trump lov til at stramme asylpolitikken

USA’s højesteret har givet Donald Trump lov til at implementere en ny lov, der begrænser migranters mulighed for at søge asyl i USA.

Fremover kan migranter ikke få lov til at søge asyl i USA, hvis de allerede er rejst gennem et eller flere lande, inden de nåede frem til USA’s grænse. De skal i stedet søge asyl i de lande, som de er rejst igennem på vej til USA. Læs mere her.

24NYT: Den nye amerikanske asylpolitik minder om EU’s Dublin-forordning, som skulle sikre, at alle asylansøgeres ansøgninger blev behandlet i det første land, asylansøgerne kommer til. I realiteten har Dublin-systemet været sat ud af kraft i flere år, bl.a. fordi Grækenland og Italien har nægtet at registrere flygtninge.

Dublin-forordningen er forsøgt ændret flere gange. Senest har EU-Kommissionen foreslået en tvungen omfordeling af asylansøgere i tilfælde af et stort pres på et enkelt land. Men efter flere års forhandlinger er EU-landene stadig meget uenige om forslaget. Det bliver måske aldrig vedtaget.

Kommentarer