USA’s liberale elite er egoistiske tåber

I sin nye bog med titlen ”Ship of Fools” forklarer Tucker Carlson, som er en af de mest populære værter på TV-kanalen Fox, hvordan Trump blev præsident, skriver Bent Blüdnikow i Berlingske.

Trump var muligvis vulgær og uvidende, men han var ikke ansvarlig for de mange ulykker, som amerikanske ledere havde skabt. Trump invaderede ikke Irak eller løskøbte Wall Street efter finanskatastrofen. Han åbnede ikke grænserne for illegale immigranter, og han havde ikke ansvaret for, at industrien kollapsede, og middelklassen døde.

Men folk, der havde magten, hørte ikke folkets råb. Ingen af den herskende klasses kerneværdier havde støtte i flertallet af befolkningen. Det var et mærkeligt forhold i et demokrati, og i sidste ende var det ikke holdbart.

Baggrunden for vælgeroprøret var ifølge Tucker Carlson, at eliten i USA havde fjernet sig fra flertallet af den amerikanske befolkning. Demokraterne ønskede flere immigranter, for de vidste, at immigranterne ville stemme på dem, og Republikanerne havde ikke noget imod dem, for de gjorde arbejdsgivernes lønudgifter mindre. Men de fleste amerikanere var imod.

Samtidig med at eliten kastede USA ud i militære eventyr, syntes den mindre interesseret i at tage fat på de interne amerikanske udfordringer som narkoproblemet eller den faldende levealder som følge af narko og selvmord.

Den kæmpestore immigration forandrede USA socialt og kulturelt, og ingen politikere havde noget imod det, men det havde mange amerikanere. I Tucker Carlsons øjne var valget af Trump derfor ikke et spørgsmål om Trump, men et spark til den herskende klasse, der havde udviklet sig til en selvisk, uklog og arrogant klasse: ”Lykkelige lande vælger ikke Donald Trump. Desperate lande gør”.

Da Trump blev valgt til præsident, trak den herskende magtelite af mediefolk, Hollywood-stjerner og politikere trak sig forbitrede tilbage og fandt på alle mulige undskyldninger for nederlaget, som de både beskyldte russerne og dumme vælgere for. De valgte ikke at reflektere over, at nederlaget måske skyldtes dem selv.

Bogen igennem afslører Tucker Carlson elitens hykleri, dens manglende selverkendelse og kritik. Carlson tegner et billede af et klassedelt USA, hor et bredt udsnit af den amerikanske befolkning står over for en politisk og social elite af bureaukrater, politikere og mediefolk, der med alle midler vil afsætte Donald Trump og skrue tiden tilbage.

Tucker Carlson hylder ikke valget af Trump, men han ser det som et nødvendigt budskab til den gamle elite om, at det ikke kunne blive ved at gå. Demokraterne har siden valget undgået at tage deres egne fiaskoer op til nyvurdering, i stedet har de forsøgt at vælte Trump gennem aviskampagner og embedsværkets underminering af den nye regerings politik. Men ifølge Carlson er det for sent.