Valget er overstået – og alt er ved det gamle

De gamle, regeringsbærende partier, S, V, K og R, har fået fremgang den 5. juni, mens yderfløjene er blevet straffet hårdt af vælgerne. Danmark har dermed trodset udviklingen i resten af den vestlige verden, hvor de nationalkonservative partier er på fremmarch.

Politisk opbrud er udeblevet

Danmark er ikke et land, hvor folk går på barrikaderne. Danskerne er bløde slappere, der ikke har tradition for at gå til yderligheder. Historisk har danskerne flokkedes på midten rent politisk, fordi det harmonerer med såvel dansk forståelse som samfundsopdragelse. I valgkampen tegnes fiktive politiske forskelle typisk stærkt op, men de falder brat efter valget. Udfaldet er oftest et kompromis med de tidligere indædte modstandere, fordi det er bedst for Danmark, mener alle. Derfor var sandsynligheden for, at valget den 5. juni skulle blive et jordskredsvalg, tæt på nul.

85 pct. støtter integrationen og velfærdsstaten

Kommentariatet har i flok blæst de næsten usynlige holdningsforskelle mellem partierne op til afgørende ideologiske skillelinjer og talte samstemmende om udsigten til ”det vildeste folketingsvalg, vi har set i dansk politik”. Men et politisk opbrud af betydning er udeblevet.

Tilslutningen til de indvandrerkritiske partier (DF, NB og SK) er faldet fra ca. 20 pct. til ca. 13 pct. Det skyldes dog ikke, at vælgerne ønsker en lempeligere udlændingepolitik, men primært det faktum, at de store socialistiske partier, S og V, har stjålet DF’s indvandringskritiske dagsorden. Facit blev, at 85 pct. af vælgerne har stemt på de indvandrer- og integrationsvenlige partier. På det økonomiske område har mere end 90 pct. af vælgerne stemt på den fordelingspolitiske velfærdskoalition. Vælgernes solide tilslutning til den socialistiske velfærdsstat er uændret.

Stramningerne er det rene blålys

Stramningerne og paradigmeskiftet på udlændingeområdet virker ikke. Det store flertal i Folketinget, EU, Merkel og konventionerne holder Danmark åben for asylansøgere og familiesammenføring. Paradigmeskiftet obstrueres af politikerne og den dybe stat, så fokus er reelt fortsat på integration og ikke hjemsendelse. Stramningerne har ikke vendt udviklingen, men betyder blot, at problemerne forværres i et langsommere tempo. Politikerne har fundet ud af, at vælgerne vil stramme, men ikke for meget, og at de derfor kan spises af med hård retorik. For 85 pct. af danskerne er stramningerne ”mission accomplished”.

Alt bliver som det plejer

Der kan ikke herske nogen tvivl om, hvilken politik der bliver ført efter valget. På det økonomiske område vil de klassiske slagsmål om bedst-til-velfærd fortsætte. Folketinget vil fortsat være domineret af de fordelingspolitiske partier, som vil udplyndre danskerne gennem kreative skatter og fordele den skrumpende samfundskage.

På udlændingeområdet vil det stærke fokus på integrationen af det muslimske mindretal gøre en effektiv hjemsendelsespolitik umulig. Der er i Folketinget ikke et flertal for at tage radikale skridt, som kan provokere Berlin og EU eller udfordre konventionerne. NB vil holde de øvrige partier til ilden og presse dem til at rykke endnu mere mod højre på udlændingeområdet, men ellers vil partiet ikke få indflydelse på dansk politik. Alt er ved det gamle.

André Rossmann

OBS: Læs og del gerne lederen fra din Facebook-profil, fordi Danmarks Radio har fået Facebook til at lukke 24NYT’s profil.

Kommentarer