Ved du, hvad det er? Danskerne ønsker oplysning om radon i bolighandel

MÅLING: Halvdelen af danskerne ønsker regler, der sikrer radonniveauet oplyst, når de skal købe hus. For at sikre forbrugerne bedre, forslår Home-kæden, at oplysninger om det generelle radon-niveau i området bliver en del af ejendomsdatarapporten i stedet for tilstandsrapporten

En ny repræsentativ spørgeundersøgelse fra dette forår, som analyse virksomheden YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home blandt over 2.000 voksne danskere viser, at ca. 75 % af danskerne har hørt om radon – og de fleste vil gerne vide mere om den radioaktive gasart, når de køber bolig.

I undersøgelsen har Home og YouGov spurgt til, om danskerne ønsker oplysning om radon i forbindelse med en bolighandel.

55 % svarer i Homes spørgeundersøgelse, at de synes, at alle skal have udleveret et radon Danmarkskort i forbindelse med en bolighandel. 19 % synes ikke, mens 27 % svarer ’ved ikke’.

I Home-kæden har mæglerfaglig konsulent Pernille Breyen Drews i løbet af de seneste par år oplevet en øget opmærksomhed omkring radon i forbindelse med bolighandlerne. Blandt andet fordi Realdania har sat fokus på emnet med en kampagne.

”Det er i dag en efterspurgt oplysning hos køberne. Derfor har vi foreslået udvalget, der løbende arbejder med udformningen af ejendomsdatarapporten, at inkludere et kort over radonforekomster i Danmark i de offentlige oplysninger, der hentes af ejendomsmæglerne i forbindelse med en bolighandel. På den måde sikrer vi en bedre forbrugeroplysning,” siger Pernille Breyen Drews fra Home.

Hver anden ønker lovpligtig radonmåling
Og besvarelserne viser også, at 50 % af danskerne synes, man skal gå endnu længere. De mener, at en radonmåling i private boliger bør være lovpligtig og fremgå i forbindelse med et boligsalg. 24 % synes ikke, radonniveauet bør oplyses. 26 % ved ikke.

LÆS OGSÅ:  Hjælp Politiet: 45-årig kvinde holdt fast af tre rumænere på S-station

Home mener dog, der er en del konsekvenser og uhensigtsmæssigheder i at gøre en radonmåling til en obligatorisk del af en bolighandel.

”Det vil besværliggøre en hushandel, da en radonmåling kun kan foretages i vinterhalvåret, og den skal foretages over en periode på minimum 3 mdr. Der vil derfor i princippet ikke kunne indgås handler i hele sommerhalvåret, med mindre sælger allerede den foregående vinter har vidst, at de ville sætte til salg og fået fortaget en radonmåling,” forklarer Pernille Breyen Drews, mæglerfaglig konsulent i Home

Hun påpeger desuden på, at der skal findes en godkendt og ensartet målemetode lige som resultatet af målingen skal kontrolleres. En kilde til yderligere administration og forhaling i en bolighandel. Endelig vil en lovpligtig radonmåling ifølge Home betyde flere udgifter for forbrugere, der sælger bolig, både til måling og eventuelle foranstaltninger til at sænke radonniveauet, ligesom det vil betyde flere betingede handler, der trækker ud i månedsvis.

Men der er en anden mulighed for at sikre øget oplysning om radon i en bolighandel, påpeger Home.

Home: Ikke godt nok
Det såkaldte radonkort med de generelle niveauer for radon rundt i landet udleveres allerede til en del boligkøbere i dag – som en del af tilstandsrapporten. Men det er ifølge Home ikke godt nok.

”Tilstandsrapporten udarbejdes af forskellige årsager langtfra i alle handler. Som en del af ejendomsdatarapporten, hvor man fx også får oplyst, hvis der er en olietank på grunden eller registreret en forurening, sikrer vi, at oplysninger om radon gives på en systematisk måde i alle bolighandler,” forklarer Homes mæglerfaglige konsulent.

LÆS OGSÅ:  Kan du genkende denne bevæbnede røver?

”Man får fortsat ikke oplysning om radonstrålingen i den enkelte bolig, men vi kan sikre, at alle får udleveret et kort, der viser, om den bolig, man ønsker at købe, ligger i et område med højt radonniveau. Så kan man på den baggrund bedre vurdere, om man ønsker at skaffe yderligere oplysning fx gennem en måling,” forklarer Pernille Breyen Drews.

Home understreger, at radonniveauet kan svinge fra bolig til bolig, selv om de ligger på nabogrunde, og at radonniveauet kun kan måles effektivt over en længere periode i vinterhalvåret.

I undersøgelsen fra Home svarer kun 4 % af danskerne, at de har fået fortaget en måling inden for de seneste 5 år (både ejer-, andels- og lejeboliger). Ifølge Realdania er det ca. 24.000 husejere, der har fået foretaget et radontjek i løbet af de seneste tre år.

”Hvis ejer af boligen er bekendt med radonstråling i den bolig, man ønsker at sælge, er sælger forpligtet til af egen drift at oplyse køberne om dette, men det er et fåtal, der har fået foretaget en måling, og det er kun boligejeren, der ved om de har fået foretaget en måling, da det pt. ikke registreres nogle steder,” forklarer Pernille Breyen Drews.

Institut for Folkesundhed har undersøgt de 3.300 årlige tilfælde af lungekræft i Danmark, og anslår, at 300 af dem skyldes radon.

LÆS OGSÅ:  Efterårsferie: Shoppingcentre vil vinde børnefamiliers tid fra museer og zoo

———

FAKTA: Undersøgelsen som YouGov har foretaget for Home viser bl.a. at:

Ca. 75 % har hørt om radon – mænd lidt mere end kvinder.

Det er især de lidt ældre (50 +) der er bekendte med radon.

4 % har fået fortaget en måling inden for de seneste 5 år. (både ejer-, andels- og lejeboliger) – flest mænd.

Om radon i forbindelse med en bolighandel:

35 % svarer, de vil spørge til radon-niveauet i en bolig, de er interesseret i at købe. Flest mænd angiver, de vil spørge.

Mens 35 % vil ikke spørge til radon.

30 % svarer ’ved ikke’.

55 % synes, at der altid skal udleveres et radon-Danmarkskort i forbindelse med en bolighandel

19 % synes ikke
27% ved ikke

50 % synes, at en radonmåling i private boliger bør være lovpligtig og fremgå i forbindelse med et boligsalg. Nogle flere unge end ældre synes dette.

24 % synes ikke – mændene er mest imod.
26 % ved ikke.

Kilde: YouGov for Home, marts 2018 – repræsentativ spørgeundersøgelse blandt voksne danskere med 2024 besvarelser fordelt på regioner

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)