Velfærd først, handicap sidst

Velfærd først – sådan har regeringen navngivet sit finanslovudspil for 2020. Desværre et udspil, hvor handicapområdet ikke nævnt med et eneste ord. Skal man dermed forstå det således, at mennesker med udviklingshandicap ikke er inkluderet i “velfærd først”?

Husk jeres valgløfter
Det lød ellers helt anderledes i valgkampen, hvor både Socialdemokratiet, Enhedslisten, SF og De Radikale lovede et nyt politisk fokus på mennesker med handicap og deres pårørende. Og samtidig lovede  en  faglig og økonomisk genopretning af et hårdt trængt handicapområde, der har været nedprioriteret i mange års finanslove. Det er derfor også en skuffet landsformand i LEV, der læser denne finanslovsudspil fra regeringen.

”Vi havde forventet en hel del mere. Det er mildest talt skuffende, at handicapområdet slet ikke er nævnt i udspillet. Det virker også til, at det råderum der skal forhandles på forhånd allerede er lagt fast. Vi må insistere på, at der kommer et langt større politisk fokus på et hårdt trængt handicapområde. Vi havde håbet på, at det seneste  tids fokus i medierne på de omfattende konsekvenser af mangeårige besparelser på handicapområdet havde vakt forståelse på Christiansborg – det lader det tilsyneladende ikke til,” lyder det fra Anni Sørensen.

Sætter lid til politiske forhandlinger
Nu går de politiske forhandlinger så i gang med henblik på at få besluttet en finanslov for 2020. I den kommende proces sætter Anni Sørensen sin lid til, at støttepartierne lever op til deres valgløfter i forhold til at genrejse handicapområdet.

”Der hviler nu et stort pres på Enhedslisten, SF og De Radikale o m at skabe politisk fokus på handicapområdet i de kommende forhandlinger. LEV har store forventninger til, at partierne lever op til deres valgløfter om at genoprette handicapområdet. Ellers vil der uden tvivl brede sig en enorm skuffelse blandt mennesker med udviklingshandicap og deres pårørende”, pointerer Anni Sørensen.

Genopretning kræver politisk vilje
Det store arbejde med at genoprette handicapområdet både fagligt og økonomisk kræver samarbejde og en masse viden. Den ligger LEV og en lang række handicaporganisationer inde med, og rækker derfor en samarbejdende hånd ud til regeringen og dets støttepartier. Men det samarbejde fordrer en politisk velvilje, pointerer Anni Sørensen:

”Vi er med på, at der ligger et stort arbejde foran os med at få genoprettet et hårdt trængt handicapområde. Men det arbejde kan ikke udskydes til en anden finanslov. Derfor er det vigtigt, at der er politisk vilje til at sætte dette arbejde i gang med det samme”.

Kommentarer