Velfærdsloven giver dyrere og dårligere velfærd

Velfærdsloven forpligter Folketinget til år for år at lade udgifterne til offentlig service stige mindst svarende til det demografiske træk. Det lyder måske tillokkende og sympatisk, men man skal advare stærkt mod tanken, skriver Børsen.

”Når serviceudgifterne automatisk sættes op, forsvinder incitamenterne til at optimere den offentlige sektor.

I velfærdsloven sættes der lighedstegn mellem at bruge penge og bedre service. Men velfærdsloven sikrer faktisk slet ikke, at det offentlige serviceniveau fastholdes. Den sikrer alene, at der bruges flere penge.

Ud over at fjerne incitamenterne til effektivisering af den offentlige sektor, vil velfærdsloven gøre det vanskeligt at tøjle de offentlige udgifter. I stedet for at tage udgangspunkt i de offentlige udgifter, som de er, vil udgangspunktet blive udgifterne opskrevet med demografien”.