Velfærdssamfundet på vej til sammenbrud

Det er svært at være ældre i Assens Kommune, hvor kommunalbestyrelsen har skåret retten til hjemmehjælpsrengøring ned til hver femte uge. Det skriver Politiken.

En ny undersøgelse fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd konkluderer, at “en stor og stigende andel af svage ældre står uden hjælp, på trods af at de har angivet at have behov for hjælp.

Kommunalforsker Roger Buch taler om, at “kommunerne styrer imod et sammenbrud af velfærdssamfundets grundidéer“.

Professor Tine Rostgaard, der har lavet undersøgelsen, siger: “Vi mangler endnu at få belyst de ældres strategier for at slippe for at stå i skidt til halsen“.

Bjarne Hastrup, lobbyist hos Ældre Sagen er “rasende“.

24NYT har tidligere skrevet om, at indvandringen gør mere og mere indhug i danskernes velfærd.

Konsekvenserne er nedskæringer, besparelser, rationering af sundhedsydelserne, ringere hjemmehjælp, flere ensomme ældre, som den offentlige sektor ikke har råd til at pleje osv.

De barske forhold i såvel Assens Kommune som flere andre kommuner er et af de mange forvarsler om, hvad der venter fremtidens danskere.

Det enfoldige spørgsmål, skriver Nils Lunde, er: ”Hvis vi vil have en god ældrepleje i fremtiden, hvor skal pengene så komme fra?”

Det enkle og helt oplagte svar er: Overfør de 36 mia. kr., som samfundet hvert år bruger på den perspektivløse integration af det muslimske mindretal, til danskernes velfærd.

Hvor svært kan det være.