Velfærdsstaten er ved at bryde sammen

I fremtiden vil egentlige systemnedbrud i den offentlige sektor blive mere almindelige. Systemnedbruddet i skattevæsenet er det bedste og mest entydige eksempel på, at et offentligt system kan kollapse og miste evnen til at udføre sin kerneopgave”, mener sociolog og LA-politiker Henrik Dahl ifølge Berlingske.

Af andre ”nedbrud” nævner Henrik Dahl: ”Jobcentrenes manglende evne til at formidle job. Uddannelsessystemets manglende evne til at bibringe børn og unge kundskaber, færdigheder og dannelse i det rette omfang. Socialforsorgens manglende evne til at bringe mennesker på fode og gøre dem selvberoende. Integrationssystemets manglende evne til at integrere. Den offentlige transports vanskeligheder ved at transportere. Børnene svigtes i børnehaver og vuggestuer, fordi der ikke er nok pædagoger, at andelen af svage hjemmeboende ældre, der modtager hjemmehjælp til praktiske opgaver, næsten er halveret på ti år, at politiet ikke rykker ud til forbrydelser, at ventetider ved domstolene er alenlange og så videre”.

Fælles for disse systemer er, ifølge Dahl, at de på ingen måde mangler ressourcer, og at flere ressourcer ikke vil gøre dem bedre.

I en ny undersøgelse spurgte man sidste sommer 2.000 danskerne om deres holdning til velfærdsstatens evne til at tage vare på dem, hvis de har brug for hjælp. Kun 16 pct. havde høj tillid til velfærdsstaten, mens 40 pct. havde lav eller meget lav tillid.

Samtidig svarede et stort flertal, at de har lavere eller meget lavere tillid til velfærdsstaten i dag end for ti år siden, og 64 pct. forventer at have endnu lavere tillid til velfærdsstaten om ti år.