Venstrefløjens hykleri med det frie skolevalg

Selv om venstrefløjen kritiserer og modarbejder de frie skoler og de forældre, der benytter den valgmulighed til deres børn, har flere venstrefløjspolitikere valgt at sætte deres børn i privatskoler, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”Både Pia Olsen Dyhr, Helle Thorning-Schmidt og Mette Frederiksen er faldet i det dobbeltmoralske hul, hvor man på den ene side politisk tordner imod de frie skoler og de forældre, der benytter den valgmulighed, og samtidig selv benytter sig af den.

Det er et smukt ideal, at alle børn uanset baggrund mødes i folkeskolen. Det ideal skal man dog ikke forfølge ved at lægge hindringer i vejen for de private skoler – og da slet ikke ved at beskære det offentlige tilskud til dem, som kun vil bidrage til at øge de sociale skævheder i skolevalget. Det rette middel er at forbedre kvaliteten i folkeskolen – at gøre folkeskolen mere konkurrencedygtig”.