Venstres power woman i pinlig retræte

Efter nogle dages tavshed om sagen har Venstres næstformand Inger Støjberg tirsdag valgt at kommentere den kritik det vakte, at hun i weekenden tog ordene “dræn sumpen” i sin mund, da hun talte ved en af weekendens demonstrationer mod regeringens håndtering af aflivningen af samtlige danske mink, skriver Jyllands-Posten.

”Blandt andre Radikales leder Sofie Carsten Nielsen, SF’s formand Pia Olsen Dyhr og Venstres fhv. minister Søren Pind har kritiseret udtalelsen – alle med det underliggende eller udtalte budskab, at Støjberg kopierede Donald Trump med sit budskab.

Den amerikanske præsident er nemlig blevet kendt for de seneste fire år at have brugt udtrykket som beskrivelse for det politiske etablissement og embedsværk i hovedstaden Washington D.C.

’Jeg har selv gennem en årrække været minister, og jeg ved, hvor dygtige embedsmændene er’, siger Inger Støjberg”.

Vi har til dato opfattet Inger Støjberg som en power woman med hår på brystet. Det gør vi ikke mere.

Virkeligheden er, at der hersker en rådden forvaltningskultur i det danske embedsværk. Minkskandalen har som bekendt passeret adskillige lag af topministre og topembedsmænd uden at der er råbt vagt i gevær. Embedsmændene i justitsministeriet har i flere dage undladt at give både departementschefen og justitsministeren besked om, at der ikke var lovgrundlag til at udføre regeringens ordre om at aflive alle mink i Danmark.

Embedsmændene i centraladministrationen er inkompetente og politiserende. Mogens Jensen er jo ikke den eneste minister, der de seneste ti år har måttet gå på grund af fejl, der kan tilskrives embedsværket. Tidligere er Lars Barfoed (K) og Eva Kjer Hansen (V) røget samme vej i Landbrugs- og Fødevareministeriet. I justitsministeriet har man haft sager om nødløgn og Tibet-flag, i Forsvaret kører der en sag lige nu om Forsvarets Efterretningstjeneste. På udlændingeområdet undersøges Inger Støjbergs instruks, og tidligere blev Birthe Rønn Hornbech undersøgt i sagen om statsløse.

Når Inger Støjberg trækker i land og roser ”det dygtige embedsapparat”, så enten udtaler hun sig mod bedre vidende eller er direkte uvederhæftig. Læs mere om det inkompetente embedsværk her og her.

André Rossmann