Verden forbereder sig på Obama-ærens kaos

Ser man bort fra, at de fleste mennesker godt kan lide den tidligere amerikanske præsident Barack Obama, er han gået i historien som en svag præsident, der har gjort mange ting værre. Hans budskab om handlekraft samt materiel og kulturel forandring, der lå i hans retorik og personlige fremtoning, blev aldrig til noget.

De tiltag, som Obama havde held med, foregik for det meste via dekreter og blev efterfølgende rullet tilbage af Donald Trump. Obama har kun gennemført sundhedsreformen, og den var en katastrofe.

Obamas økonomiske politik var en fiasko for den amerikanske middelklasse samt de dårligst stillede amerikanere. Ved ikke helhjertet at arbejde for love, der ville føre til en reel materiel forbedring af jævne vælgeres kår, efter at disses velstand blev skyllet væk af finanskrisen, mistede Obama sin politiske opbakning.

Også Obamas udenrigspolitiske kurs var en total katastrofe. I de 8 år han var ved magten, har Rusland, Kina og Iran markant øget deres indflydelse.

Obama har været ansvarlig for en lang række udenrigspolitiske fiaskoer, herunder situationen i Syrien, hvor USA først prøvede at puste til oprør mod Assad, for efterfølgende at se det hele falde sammen.

I Libyen væltede USA Gaddafi med det resultat, at landet gik fuldstændigt i opløsning med kæmpe flygtningestrømme mod Europa til følge.

Og Obamas fjendtlige indstilling over for Israel har ødelagt det særlige forhold, der altid havde været mellem de to lande.

Obamas præsidentperiode var præges af kaos, og over hele verden forbereder man sig på et lignende kaos under Joe Biden. Læs mere her.

André Rossmann