KLIMA: Vestas i stærk kritik af Danmarks klimapolitik

I en kommentar til de skyhøje energipriser advarer Henrik Andersen, som er topchef i Vestas, i Berlingske om, at Danmarks igangværende udbygning af grøn energi med vindmøller og solceller ikke kan følge med den stigende efterspørgsel på strøm. Og så længe det er tilfældet, må danskerne regne med vilde stigninger og udsving i energipriserne.

”Tingene hænger ikke sammen i omstillingen af energiforsyningen. ’Tyskland har trukket kul og atomkraft uden samtidig at foretage tilsvarende investeringer i ny grøn energi parallelt. Så trækker man energiproduktion ud, inden man har styr på det, der skal erstatte det, men det var ikke meningen.

I Danmark skulle udfasningen af sort energi og indfasningen af grøn energi skulle gå hånd i hånd, men med de nuværende beslutninger er det ikke sikkert, at Danmark har tilstrækkeligt med grøn strøm.

De fine danske klimaambitioner risikerer at ende som politiske hensigtserklæringer uden den nødvendige handling”.