Vesten er nødt til at vågne op over for Kinas dobbeltspil