Vesten ser ingen fordel i snarlig ukrainsk sejr

Vestens militære hjælp til Ukraine er kalibreret på en sådan måde, at Ukraine ganske vist kan forsvare sig mod Rusland, men kan ikke befri de områder, som Rusland har besat. For virkeligheden er, at på trods af vestlig retorik om solidaritet med Ukraine, ønsker Vesten ikke en snarlig ukrainsk sejr.

Når Ukraine i dag, 2,5 år efter Ruslands invasion, fortsat venter på vestlige våbensystemer, der kunne vende krigens gang, er årsagen enkel. Set med USA’s og NATO’s briller er der nemlig mange fordele i at lade krigen i Ukraine fortsætte.

For det første har krigen i Ukraine fået de europæiske NATO-medlemmer til at øge deres bidrag til NATO. Hvad Obama, Trump og Biden ikke har formået, har Putin klaret fint den 24. feb. 2022. Ved at invadere Ukraine har han skræmt de pacifistiske europæere, som i flere år har nægtet at bidrage med de aftalte 2 pct. af bnp til NATO, fra vid og sans, så antallet af NATO-lande, der opfylder Wales-aftalen fra 2014, stiger. Det er nu oppe på 23 – ud af de 32 NATO-lande.

For USA, som har sin udenrigspolitiske opmærksomhed rettet mod Kina, er Ukraine-krigen en kærkommen lejlighed til at svække Rusland økonomisk og militært uden at skulle involvere USA’s eller NATO’s militære styrker. Mens der i Ukraine således kæmpes ”til den sidste ukrainer”, har man i Pentagon travlt med at finde ud af, hvordan erfaringerne fra Ukraine kan bruges i en evt. konflikt med Kina i Det Sydkinesiske Hav.

For de vestlige efterretningstjenester udgør Ukraine-krigen en udmærket lejlighed til at rekruttere russiske agenter – både internt i Rusland blandt de russere, der er utilfredse med Putins regime, og uden for Rusland, blandt de højtuddannede russere, der har forladt landet på grund af krigen. USA’s igangværende rekrutteringsindsats er ikke nogen statshemmelighed. CIA har udgivet russisksprogede videoer på de sociale medier, der appellerer til patriotismen hos utilfredse russere med adgang til oplysninger, der kan være nyttige for USA.

Ligesom alle andre krige ansporer Ukraine-krigen militærindustrien i de vestlige lande til innovation. Det er også sket i forbindelse med krigen mod Rusland, idet militæret i flere lande inkl. Ukraine udvikler og tester nye våbentyper. De seneste uger kunne medierne f.eks. berette om små ukrainske kamikazedroner, der flyver direkte ind i russiske overvågningsdroner for at uskadeliggøre dem. Fordelen ved kamikazedroner er indlysende: De er markant billigere end luftforsvarsmissiler.

Sidst men ikke mindst har Ukraine-krigen fået russiske forskere i hobetal til at forlade Putins Rusland. Denne enorme brain drain er en stor fordel for de vestlige lande. På sigt kan den ikke undgå at svække Rusland og styrke Vesten.

Det siger sig selv, at jo længere tid krigen i Ukraine varer, des længere kan de vestlige lande nyde de mange fordele. De har derfor en klar interesse i, at krigen fortsætter så længe som det er muligt. Til Vestens held udkæmpes krigen af ukrainere på ukrainsk territorium, så amerikanerne og europæerne kan se til fra sidelinjen og uforstyrret nyde deres dolce vita. Alt imens overdænges ukrainerne med luftige løfter om EU’s og NATO’s medlemskab, sikkerhedsaftaler uden præcise tal og økonomiske forpligtelser samt våbenleverancer, som efterfølgende enten blokeres eller forsinkes. For virkeligheden er, at ingen i Vesten ønsker en snarlig ukrainsk sejr.

André Rossmann

 

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)