Vi pendler 300 gange til månen – hver dag

Hvis du synes, at køen på motorvejen eller trængslen i toget på vej til og fra arbejde bliver værre og værre, så har du fuldstændig ret. En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at den samlede pendling er steget 35 procent på 15 år. Forrige år tilbagelagde danske pendlere tilsammen, hvad der svarer til 300 ture til månen – hver eneste dag, nemlig 116 millioner kilometer i alt.

(Rettelse. I en netop udsendt version af pressemeddelelsen var vedhæftet forkert analyse)

Vi kører længere og længere for at komme på arbejde. Det er især antallet af pendlere, som bor mere end 50 kilometer fra deres arbejdsplads, der er kommet flere af. Og pladsen på især vejene er trang. Udbygningen af vejnettet, hvor størstedelen af pendlingen foregår, er slet ikke fulgt med udviklingen.

“De mange timer, vi spilder i trafikken hver dag, er dyre for os alle sammen. De seneste tal fra Vejdirektoratet viser, at trængslen koster samfundet 24 milliarder kr. om året. Derfor er der brug for handling nu, siger branchedirektør i Dansk Infrastruktur i Dansk Byggeri”, Henrik Friis.

Det er både dumt og dyrt at udskyde ikke mindst de vej-, bane- og tunnelprojekter, der ligger og samler støv. Vi har også brug for langt bedre sammenhæng mellem de forskellige transportformer. Regeringen bør fremskynde de store projekter, siger han.

Vi pendler en kvart jordomrejse om året i gennemsnit

Hver pendler rejser ca. 44 kilometer om dagen i gennemsnit. På et år løber det op i 9.600 kilometer og svarer til en kvart jordomrejse. Men der er store forskelle fra kommune til kommune. Mens en pendler i Rødovre kører 24 kilometer om dagen, tilbagelægger gennemsnitspendleren fra Vordingborg 70 kilometer om dagen bag rettet, i toget, i bussen eller på cyklen på vej til og fra arbejde. Analysen viser, at det er pendlerne fra Vest- og Sydsjælland, der kører længst.

“De store afstande viser, at medarbejderne er villige til at køre langt for at komme på arbejde. Men hvis trafikken sander så meget til på vejene, at man skal sidde lang tid i kø hver dag og for eksempel aldrig ved, om man kan nå at hente barnet i daginstitutionen før lukketid, så rammer det ikke bare pendlerne, men også virksomhederne hårdt. Jo dårligere infrastruktur, jo sværere har virksomhederne ved at tiltrække de rette medarbejdere samtidig med, at de også selv spilder tid i trafikken. Det går ud over væksten og betyder færre arbejdspladser”, siger Henrik Friis.

Vi elsker bilen

Langt de fleste foretrækker stadig bilen. Op mod 80 procent af persontrafikken foregår bag rattet, mens otte procent tager toget og ca. fire procent hopper på cyklen eller kører i bus. Og den udvikling fortsætter. De seneste år er bilernes andel af transporten steget, mens togenes andel er faldet.