Vil Biden finde sig i danske løftebrud?

Danmark fortsætter med at agere som en illoyal og fodslæbende alliancepartner over for NATO, skriver Berlingske.

”Den lovede brigade bliver ikke alene forsinket, men udskudt til en fjern fremtid. Vi har udover brigaden lovet et generelt løft af forsvarsbudgetterne, så vi kommer op på to procent af bruttonationalproduktet inden for en overskuelig årrække. Heller ikke det er der gjort forberedelser til.

Hver eneste sprække i alliancens beredskab eller villighed til at ofre det, der skal til for at være troværdig, bliver noteret i Kreml. Der må man se med stor tilfredshed på, at Danmark ikke har tænkt sig at ofre ret meget på sit forsvar, der mangler essentielle ting for at kunne klare en pludselig opstået konflikt”.