Vil kommunalpolitikerne give afkald på lukrative ben?

De folkevalgte bestyrelser i kommunerne varetager to meget forskellige opgaver. De agerer politiskmen de fungerer altså også som bestyrelse for en stor og kompleks virksomhed. Når det gælder den sidstnævnte opgave er de helt uden forudsætninger, skriver prof. Ole P. Kristensen i Berlingske.

”De fleste kommunalbestyrelsesmedlemmer vil ikke have en kinamands chance for en bestyrelsespost i en privat virksomhed med en størrelse og kompleksitet som en kommune. Derfor bør politikernes rolle indskrænkes til det, de har forudsætninger for, nemlig at prioritere, mens den daglige drift overlades til folk, der har forstand på det.

En kommunalreform, hvor den politiske prioriteringsopgave skilles fra driftsopgaven, vil være meget radikal. Den vil også være politisk besværlig, fordi der er mange egen- og særinteresser samt kommunale ben bundet op i det nuværende system”.