Vil lovliggøre våben til selvforsvar i Danmark

Interesseorganisation mener, at den nuværende våbenlov er for stram og at den udelukkende er til fordel for kriminelle. Den ønsker, at lovlydige danskere får samme muligheder for personlig sikkerhed som man har fået i flere række andre EU-lande.

En ny organisation kræver bedre muligheder for at kunne forsvare sig.

Interesseorganisationen Ret Til Forsvar skriver på deres hjemmeside, at statsborgere over 25 år, der kan vandelsgodkendes på niveau med politibetjente, og som selv betaler og består en skydeuddannelse og jævnlige skydeprøver på niveau med gadebetjente, bør have ret til at bære pistol til selvforsvar.

Ifølge organisationen er den nuværende stramme danske våbenlov faktisk en fordel for de kriminelle:

“De eneste, som den stramme danske våbenlov afvæbner, er lovlydige borgere. Kriminelle er, i sagens natur, ligeglade med loven og vil altid kunne skaffe sig et våben – om ikke andet, så en kniv. Stramme våbenlove gør kun de kriminelles arbejde lettere, fordi deres ofre ikke kan forsvare sig”, fremgår det af hjemmesiden.

Virker ikke

Interesseorganisationen understreger på et opslag på Facebook, at antallet af skyderier faktisk er steget i samme periode, som våbenloven gentagne gange er strammet.

Antallet af domme for overtrædelse af våbenloven er fordoblet de seneste 10 år.

Stramninger af våbenloven virker tilsyneladende ikke efter hensigten, mener organisationen.

Bedre personlig sikkerhed

Israel og flere EU-lande, herunder Estland, Letland, Litauen, Tjekkiet og Italien, har allerede givet lovlydige, våbenuddannede borgere ret til at bære våben til selvforsvar. Dette har tilsyneladende ikke givet anledning til problemer eller de “amerikanske tilstande”, nogen frygter.

LÆS OGSÅ:  Mand med relationer til bandemiljøet fundet skudt

Organisationen argumenterer for, at personlig sikkerhed er en menneskeret. Den henviser til FN’s Menneskerettighedskonvention Artikel 3: “Alle har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.”

“Politiet kan ikke være overalt hele tiden (hvem har også lyst til, at de skal være det…?). Borgerne står derfor næsten altid selv for deres egen personlige sikkerhed og bør derfor have en reel mulighed for at forsvare sig selv og deres nære effektivt”, mener organisationen.

Du kan følge Interesseorganisationen Ret Til Forsvar på Facebook her.