Virksomheder har mistet tilliden til retssamfundet

Danske virksomheder har i stor stil vendt ryggen til landets 24 byretter, der har oplevet næsten en halvering i antallet af retssager siden 2010. Det skriver Børsen.

Domstolene, der er en grundpille i et retssamfund, er ved at miste deres centrale placering som virksomhedernes konfliktløsningsform. Dermed undermineres virksomhedernes retssikkerhed.

Det store fald i antallet af retssager skyldes, at erhvervsdrivende ud fra et omkostningssynspunkt i højere grad vurderer, at det ikke kan betale sig at føre sager, fordi de tildelte sagsomkostninger ved en vunden sag ofte ikke svarer til de faktiske sagsomkostninger. Ifølge en rapport fra Rambøll får virksomhederne blot en tredjedel af de faktiske sagsomkostninger, når de vinder en sag.

Mange virksomheder opgiver derfor at føre sag og i stedet indgår et dårligt forlig, selv om det giver virksomheden et tab. Det tabte beløb i et forlig kan afskrives skattemæssigt. Når virksomhederne afskriver tab via skattereglerne, så bærer resten af samfundet omkostningen.

Kommentarer