Ytringsfriheden misbruges

DEBAT.

Af Erling Askjær Jørgensen, Klintholmvej 13, Herning

En kontroversiel satiretegning i Jyllands Posten har udløst en næsten verdensomspændende storm, med udgangspunkt i Kina. Danmarks ministre, politikere og samtlige dagblade i Danmark udtaler bombastisk, at vi i Danmark har ytringsfrihed, og at aviserne, herunder Jyllands-Posten, har deres fulde frihed til at bringe de satiretegninger, de vil. Og dette har de selvsagt efter de i Danmark gældende forhold og andets Grundlov. 

Satiretegningen viste den Corona-virus, som foreløbig har dræbt 200-300 mennesker og gjort tusinder syge. Død og alvorlig sygdom bør man ikke lave satire på. Dette var direkte uforskammet, for virus udbruddet i Kina er erklæret som en global sundhedsrisiko / sundhedsfare. Men man har som almindelig borger lov til at stille spørgsmålet, om det nu var klogt, at Jyllands-Posten har bragt omtalte satiretegning. Som efterfølgende blev gengivet i flere dagblade i vesteuropæiske lande.

Al velfærd og samfundets funktion i Danmark er afhængig af indtægter, og indtægter starter med produktion og salg af varer. Danmark har en stor kunde, som hedder Kina og denne kunde køber danske varer for årligt omkring 30 mia. kr. Enhver kunde har ret til at blive fornærmet, hvis man føler, at man bliver chikaneret og ydmyget af den sælger, som man køber hos for 30 mia. kr. Det er trist, hvis Jyllands-Posten ikke kan se, at man ikke bør lave satire på mange menneskers død og tusinder af syge.

Hvis Kina har den indgangsvinkel til satiretegninger, at man føler sig voldsomt ydmyget og generet af den ubetænksomme satire i Jyllands-Posten, ja så må Danmark altså acceptere dette. Vi danskere kan ikke forlange, at kineserne skal ændre deres opfattelse af, hvad der er chikane og grov fornærmelse. At nogle så har en anden opfattelse i Danmark, det kan Danmark da ikke påtvinge Kina.

Hvis den voldsomme fornærmelse af Kina, som Jyllands-Postens satiretegning konkret har medført, kommer til at koste os 10 pct. af vores årlige eksport til Kina, svarer det til et eksporttab på 3 mia. kr. Hvis man går ud fra, at vores fortjeneste af de 3 mia. kr. udgør 20 pct., vil vores tab andrage 600 mio. kr. Og så kommer mit spørgsmål:

Har Jyllands Posten lov til at påføre det danske samfund et eksporttab på 600 mio. kr.? Det kunne Jyllands-Posten så passende gå i gang med at svare på. Og så ligger det fortsat således, at en stor del af Danmarks indtægter stammer fra landbrugsproduktionen og landbrugseksport. Her har svinepesten medført, at vi det seneste halve år har haft gunstige priser på dansk svinekød. Hvis Kina køber lidt mindre dansk svinekød, kan det føre til faldende priser på svinekød og dermed færre indtægter til danske landmænd. Og dermed lavere skatteindtægter fra svineproducenterne og færre indtægter til finansiering af det danske velfærdssamfund.

Jyllands-Posten kan vælge den udlægning af sagen, som man finder passende, og sige, at det ikke var meningen at fornærme kineserne. Foreløbig ønsker Jyllands-Posten ikke at sige undskyld til kineserne. Dette finder jeg meget problematisk og min respekt for Jyllands-Posten, har lidt et alvorligt knæk.

At lave satire på menneskers død og sygdom finder jeg direkte usmageligt og yderst problematisk, uanset hvor meget ytringsfrihed Jyllands-Posten måtte påberåbe sig. Jeg mener ikke, at vores ytringsfrihed betyder, at vi kan lave grin med hundredvis af dødsfald. Og jeg finder det meget problematisk, at Danmark lægger navn til en alvorlig sag, hvor man gør grin med et udbrud af en dødelig virus.

Jyllands-Posten burde sige undskyld for sin ubetænksomme adfærd til de danske svineproducenter, som så voldsomt trænger til nogle år med rimeligere priser på dansk svinekød. I 40 år var jeg selvstændig erhvervsdrivende med egen virksomhed. Hvis mit firma havde fornærmet mine kunder, havde jeg ikke nået de resultater, jeg har nået.

Jeg har hørt flere i min omgangskreds sige, at nu gider vi ikke mere købe Jyllands-Posten.

Jyllands-Posten bør tænke på, om dette har relation til avisens usmagelige satiretegninger. Her i Herning er store dele af en kommende feriemesse aflyst på grund af den dødelige virus.  Mon også vi skal se en satiretegning på dette? Det er i hvert fald en økonomisk BET for Messe Center Herning.

Mange flyruter er aflyst med det resultat, at flyselskaberne ikke tjener penge på aflyste fly. Gad vist hvordan en satire tegning på dette kommer til at se ud. Flyselskaber taber millioner på grund af den farlige virus, og dette kører Jyllands Posten satire på.

Som mange årig læser og abonnent opfordrer jeg kraftigt Jyllands-Posten til at se realiteterne i øjnene, stige ned fra ”den hvide hest” og sige undskyld, ikke blot til Kina, men også til dem, der er ramt af virusangrebet, og dem der lider økonomisk tab økonomiske på grund af virusangrebet.

Hvad mon det koster den danske statskasse at få evakueret danskere hjem fra den farlige provins i Kina? FY, FY skamme sig, Jyllands-Posten.