24NYT er en ung systemkritisk netavis med ”farlige meninger” og kant til de etablerede danske medier. Gennem stærke holdninger bidrager vi til at åbne samfundsdebatten, som er lukket hermetisk i et kulturradikalt ekkokammer.

24NYT er ikke sat i søen for at agere et traditionelt medie, som dækker alt mellem himmel og jord. Det er ikke formålet, og det har vi heller ikke ressourcer til, da vi ikke modtager mediestøtte.

Vores ambition er at fokusere på de emner, som de etablerede medier enten ned- eller bortprioriterer. Vi tager afstand fra den kulturradikale, EU-venlige, multikulturelle og globalistiske dagsorden og ideologi og siger bl.a. nej til:

 • et totalitært EU med en overnational magt
 • åbne EU-grænser og muslimsk masseindvandring
 • tvangsfordeling af flygtninge på EU-plan
 • yderligere EU-integration
 • islamisk terrortrussel
 • islamisering af det danske samfund
 • statsfinansieret integration af indvandrere
 • forældede internationale konventioner
 • dæmonisering og boykot af Israel
 • antisemitisk og antiisraelsk EU og FN
 • politisk korrekthed
 • formynderisk socialstat og centraldirigeret planøkonomi

og ja til:

 • et frivilligt økonomisk samarbejde mellem Europas nationalstater
 • national suverænitet og folkestyre
 • ægte borgerlighed
 • hård kurs på udlændingeområdet
 • liberal markedsøkonomi
 • robust forsvar af de nationale grænser
 • øget dansk bidrag til NATO

Medierne er en ideologisk og politisk kampplads, hvor der kæmpes om vælgernes hjerner og sjæle. 24NYT er et led i denne kamp.

Du kan støtte avisen med kr. 1,- om dagen ved at klikke her.