24NYT er en partiuafhængig, systemkritisk netavis med politisk ukorrekte meninger. Gennem stærke borgerlige holdninger og perspektiver bidrager vi til at nuancere samfundsdebatten, som er lukket hermetisk i et venstreradikalt, globalistisk og multikulturelt ekkokammer.

Vi formidler alt fra et borgerligt perspektiv

24NYT adskiller sig fra de etablerede borgerlige aviser ved, at vi formidler vores nyheder og artikler fra et rent borgerligt, ikke-socialistisk perspektiv. De etablerede aviser som f.eks. Berlingske eller Jyllands-Posten giver i deres ledere udtryk for borgerlige holdninger, men aviserne er overvejende socialistiske og venstreorienterede i deres journalistik. På 24NYT ser vi derimod Danmark og verden gennem borgerlige briller og vinkler vores nyheder og artikler ud fra et grundlæggende borgerligt, ikke-socialistisk ståsted.

Selv om de etablerede, nominelt borgerlige aviser påstår, at de er borgerlige, formidler de ikke nogen borgerlig grundfortælling, viser intet borgerligt alternativ til socialdemokratismen og går heller ikke ind for en samfundsmodel, der er diametralt anderledes end den formynderiske, socialistiske klientstat. Der er derfor en ligeså stor mængde borgerlighed i de etablerede borgerlige aviser, som der er rejer i rejesalat.

Vi er demokratiets sande vagthund

24NYT modtager ikke mediestøtte, for de medier, der modtager midler fra staten, er ikke uafhængige. Da de etablerede medier er 100 pct. i lommen på den politiske, økonomiske og kulturelle magtelite, kan de ikke agere borgernes kritiske vagthund. Det kan 24NYT som et frit og uafhængigt medie.

Vi giver danskerne et mediealternativ

De etablerede medier filtrerer virkeligheden og nyhedsstrømmen for at sikre, at samfundsdebatten i medierne foregår ud fra en politisk korrekt, venstredrejet, globalistisk og multikulturel dagsorden. De svigter læserne, når det gælder neutral og objektiv dækning af såvel national som international politik. Og derfor læser mange 24NYT, for her kan de få den viden og perspektiver, som de ikke får fra de etablerede medier.

Vi nuancerer og demokratiserer samfundsdebatten

24NYT bidrager til en mere nuanceret samfundsdebat med politisk ukorrekte vinkler og uortodokse perspektiver på objektive fakta. I sektionen ”Fra andre medier” nuancerer vi således de etablerede mediers filtrerede nyheder ved at forsyne dem med kommentarer, der sætter nyhederne i en dybere kontekst. Se udvalgte eksempler her:

I dag  står palæstinenserne med ingenting

Det er kun muligt i en bananrepublik

Tesfayes spil for galleriet

Kassedamer betaler for dovne akademikerbørn

Dansk folkeskole er en kæmpe katastrofe

Vi udfordrer den udbredte opfattelse af, at de etablerede medier er eksponent for den høje moral og kvalitetsjournalistik. Og vi demokratiserer den offentlige samtale, idet borgerlige debattører kan komme til orde på 24NYT uden at skulle igennem de etablerede mediers politiske filter og censur.

Vi kæmper for et borgerligt, ikke-socialistisk Danmark

Medierne er en ideologisk og politisk kampplads, hvor den globalistiske og antiglobalistiske fløj kæmper om vælgernes hjerner og sjæle. 24NYT er et led i denne værdikamp, idet vi giver borgerlige stemmer, der marginaliseres og nægtes adgang til de etablerede medier, mulighed for at deltage i samfundsdebatten.

Du kan støtte avisen ved at tegne et abonnement nedenfor.

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

29,-/uge

Mindstepris 749,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 6 mdr.
749kr./6 md. 

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

19,-/uge

Mindstepris 989,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 1 år
1 års adgang: kun 989kr.

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

49,-/uge

Mindstepris 637,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 3 mdr.
629kr./3 md.


“Vi anbefaler 24NYT…

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, MF, Folketinget

Peter Skaarup

... fordi 24NYT ikke taler ned til de danskere, som ønsker, at Danmark fortsat skal være dansk."

Gruppeformand og retsordfører (DF)

24NYT
5
2020-04-27T15:43:28+02:00

Gruppeformand og retsordfører (DF)

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, MF, Folketinget
... fordi 24NYT ikke taler ned til de danskere, som ønsker, at Danmark fortsat skal være dansk."

Lars Hedegaard

...fordi avisen IKKE får statsstøtte og derfor frit kan skrive sandheden." 

Historiker og fhv. chefredaktør

24NYT
5
2020-04-27T15:28:44+02:00

Historiker og fhv. chefredaktør

...fordi avisen IKKE får statsstøtte og derfor frit kan skrive sandheden." 
Søren Espersen

Søren Espersen

... fordi der er brug for en systemkritisk stemme i ethvert sundt demokrati."

Fhv. medlem af Folketingets Præsidium

24NYT
5
2020-04-27T15:30:16+02:00

Fhv. medlem af Folketingets Præsidium

Søren Espersen
... fordi der er brug for en systemkritisk stemme i ethvert sundt demokrati."

Morten U. Jensen

...  fordi der skrives om de afgørende politiske emner, som den etablerede presse skulle have gjort for længst, men som de ikke har magtet."
 

Formand for partiet Dansk Samling

24NYT
5
2020-04-27T15:27:39+02:00

Formand for partiet Dansk Samling

...  fordi der skrives om de afgørende politiske emner, som den etablerede presse skulle have gjort for længst, men som de ikke har magtet."  

Aia Fog

...fordi avisen ikke lader sig tryne af politisk korrekthed, men derimod  tør skrive om emner, den øvrige presse fortier." 
 
 

Formand for Trykkefrihedsselskabet

24NYT
5
2020-04-27T15:46:58+02:00

Formand for Trykkefrihedsselskabet

...fordi avisen ikke lader sig tryne af politisk korrekthed, men derimod  tør skrive om emner, den øvrige presse fortier."     

Finn Rudaizky

...fordi avisen aldrig svigter, når sandheden om nazisternes barbari skal beskrives, og fordi man dækker det voksende muslimske jødehad i Europa." 

Medl. af Københavns Borgerrepræs.

24NYT
5
2020-04-27T15:51:42+02:00

Medl. af Københavns Borgerrepræs.

...fordi avisen aldrig svigter, når sandheden om nazisternes barbari skal beskrives, og fordi man dækker det voksende muslimske jødehad i Europa." 
5
6
24NYT