24NYT er en partiuafhængig, systemkritisk netavis, som qua stærke borgerlige holdninger og perspektiver bidrager til at nuancere samfundsdebatten, der er lukket hermetisk i et socialistisk, politisk korrekt og islamvenligt ekkokammer.

24NYT formidler alt fra et borgerligt perspektiv

24NYT adskiller sig fra de statskontrollerede borgerlige medier ved, at vi formidler vores nyheder og artikler fra et rent borgerligt perspektiv. Selv om de statskontrollerede medier som f.eks. Berlingske og Jyllands-Posten påstår, at de er borgerlige, udgør de en propagandamaskine og mikrofonholdere for den venstreorienterede, politiske magtelite. De formidler ikke nogen borgerlig grundfortælling, viser intet borgerligt alternativ til socialdemokratismen og går heller ikke ind for en samfundsmodel, der er diametralt anderledes end den formynderiske, socialistiske klientstat.

24NYT nuancerer den politiske debat

De statskontrollerede medier har svigtet deres journalistiske idealer om pluralisme og objektivitet og erstattet dem med politisk korrekthed og venstreorienteret aktivisme. Disse medier er 24NYT et alternativ til, idet vi bidrager til en mere nuanceret samfundsdebat med politisk ukorrekte vinkler og uortodokse perspektiver på objektive fakta. Vi udfordrer den udbredte opfattelse af, at de statskontrollerede medier er en sandhedsbærende instans og eksponent for den høje moral og kvalitetsjournalistik. Og vi demokratiserer den offentlige debat, idet borgerlige debattører kan komme til orde på 24NYT uden at skulle igennem de statskontrollerede mediers censur.

24NYT bringer kun relevante nyheder

Mens de statskontrollerede medier stopfodrer danskerne med fyld og ligegyldigheder, som man bliver dummere af at bruge sin tid på, gennemgår vi nyhederne i flere danske såvel som udenlandske medier for at bringe døgnets 2-4 væsentligste nyheder, som giver vigtig viden om udviklingen i og uden for Danmark, og som vi mener kritiske og tænkende læsere bør kende til.

24NYT afslører velfærdsstaten som en potemkinkulisse

Danmark er et land på vej ned, langsomt, men støt. Det danske velfærdssamfund er stagneret og sandet til på alle parametre, fordi de mange strukturelle udfordringer, som politikerne i årevis har lovet løsninger på, ikke er løst. Vores ledere samt rapporter om Danmarks udfordringer, der opdateres hvert år, viser, at den højt besungne danske velfærdsstat blot er én stor potemkinkulisse, der skjuler socialistisk elendighed, opløsning og forfald.

24NYT er demokratiets sande vagthund

24NYT modtager ikke mediestøtte, for de medier, der modtager midler fra staten, mister deres uafhængighed. Da de statskontrollerede medier er i lommen på den politiske, økonomiske og kulturelle magtelite, kan de i sagens natur ikke agere borgernes kritiske vagthund. Det kan 24NYT som et frit og uafhængigt medie.

Du kan støtte avisen ved at tegne et abonnement nedenfor.

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

29,-/uge

Mindstepris 749,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 6 mdr.
749kr./6 md. 

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

19,-/uge

Mindstepris 989,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 1 år
1 års adgang: kun 989kr.

UDEN REKLAMER + ALLE ARTIKLER

________________________

49,-/uge

Mindstepris 637,-

 

________________________

Adgang til arkivet

Avisen leveret på mail

Ingen reklamer 

Adgang til alle artikler

________________________

Min. abonnementsperiode: 3 mdr.
629kr./3 md.


“Vi anbefaler 24NYT…

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, MF, Folketinget

Peter Skaarup

... fordi 24NYT ikke taler ned til de danskere, som ønsker, at Danmark fortsat skal være dansk."

Integrations- og udlændingeordfører, Danmarksdemokraterne

24NYT
5
2020-04-27T15:43:28+02:00

Integrations- og udlændingeordfører, Danmarksdemokraterne

Peter Skaarup, Dansk Folkeparti, MF, Folketinget
... fordi 24NYT ikke taler ned til de danskere, som ønsker, at Danmark fortsat skal være dansk."

Lars Hedegaard

...fordi avisen IKKE får statsstøtte og derfor frit kan skrive sandheden." 

Historiker og fhv. chefredaktør

24NYT
5
2020-04-27T15:28:44+02:00

Historiker og fhv. chefredaktør

...fordi avisen IKKE får statsstøtte og derfor frit kan skrive sandheden." 
Søren Espersen

Søren Espersen

... fordi der er brug for en systemkritisk stemme i ethvert sundt demokrati."

Fhv. medlem af Folketingets Præsidium

24NYT
5
2020-04-27T15:30:16+02:00

Fhv. medlem af Folketingets Præsidium

Søren Espersen
... fordi der er brug for en systemkritisk stemme i ethvert sundt demokrati."

Morten U. Jensen

...  fordi der skrives om de afgørende politiske emner, som den etablerede presse skulle have gjort for længst, men som de ikke har magtet."
 

Formand for partiet Dansk Samling

24NYT
5
2020-04-27T15:27:39+02:00

Formand for partiet Dansk Samling

...  fordi der skrives om de afgørende politiske emner, som den etablerede presse skulle have gjort for længst, men som de ikke har magtet."  

Aia Fog

...fordi avisen ikke lader sig tryne af politisk korrekthed, men derimod  tør skrive om emner, den øvrige presse fortier." 
 
 

Formand for Trykkefrihedsselskabet

24NYT
5
2020-04-27T15:46:58+02:00

Formand for Trykkefrihedsselskabet

...fordi avisen ikke lader sig tryne af politisk korrekthed, men derimod  tør skrive om emner, den øvrige presse fortier."     

Finn Rudaizky

...fordi avisen aldrig svigter, når sandheden om nazisternes barbari skal beskrives, og fordi man dækker det voksende muslimske jødehad i Europa." 

Medl. af Københavns Borgerrepræs.

24NYT
5
2020-04-27T15:51:42+02:00

Medl. af Københavns Borgerrepræs.

...fordi avisen aldrig svigter, når sandheden om nazisternes barbari skal beskrives, og fordi man dækker det voksende muslimske jødehad i Europa." 
5
6
24NYT