Danmark er et land på vej ned, langsomt, men støt. Det danske velfærdssamfund er stagneret og sandet til på alle parametre, fordi alle de mange udfordringer, som politikerne i årevis har lovet løsninger på, ikke er løst. Dansk politik magter ganske enkelt ikke opgaven.

Danskerne står derfor med et kriseramt folkestyre med mindre kontrol af magthaverne og dalende lovkvalitet, ligesom det går den forkerte vej med retssikkerheden og beskyttelsen af borgernes frihedsrettigheder.

Danmark er også et samfund, hvor den lave økonomiske vækst gør borgerne relativt fattigere end befolkningerne i andre lande, hvor civilsamfund svigter, hvor velfærdssamfundet tømmer liv for indhold, hvor den offentlige sektor slet ikke dur, hvor investeringerne i uddannelse spildes, og hvor man placerer mennesker i passive liv.

De kolossale strukturelle udfordringer i det danske samfund tårner sig op. Det kan du læse mere om nedenfor.

Arbejdsmarkedet

Borgerlighed

Erhverv & Økonomi

Formynderstaten

Forskning

Klima

Korruption

Ligestilling

Lighed

Lykke

Retssikkerhed

Socialpolitik

Sundhed

Teknologi & Digitalisering

Tillid

Uddannelse