Denne sektion indeholder situationsrapporter om Danmarks udfordringer inden for udvalgte samfundsområder.

Danmark er et land på vej ned, langsomt, men støt. Alle de substantielle problemer, som politikerne i årevis har lovet løsninger på, er ikke løst. Vi står derfor med et kriseramt folkestyre med mindre kontrol af magthaverne og dalende lovkvalitet, ligesom det går den forkerte vej med retssikkerheden og beskyttelsen af borgernes frihedsrettigheder.

Vi har et samfund, hvor den lave økonomiske vækst gør borgerne relativt fattigere end befolkningerne i andre lande, hvor civilsamfund svigter, hvor velfærdssamfundet tømmer liv for indhold, hvor den offentlige sektor slet ikke dur, hvor vores investeringer i uddannelse spildes, og hvor vi placerer mennesker i passive liv.

Selv om det danske velfærdssamfund er stagneret og sandet til på alle parametre, tror det store flertal af danskerne alligevel på, at de lever i verdens bedste samfund. Danmarks deroute vil derfor fortsætte – langsomt, men støt.