Danmark er et land på vej ned, langsomt, men støt. Det danske velfærdssamfund er stagneret og sandet til på alle parametre, fordi de mange strukturelle udfordringer, som politikerne i årevis har lovet løsninger på, ikke er løst. Det er der ikke politisk vilje til. Hele magteliten er nemlig enig om at opretholde den samfundsindretning, som Danmark har i dag.

Danskerne står derfor med et kriseramt folkestyre med mindre kontrol af magthaverne og dalende lovkvalitet, ligesom det går den forkerte vej med retssikkerheden og beskyttelsen af borgernes frihedsrettigheder. Danmark er også et samfund, hvor den lave økonomiske vækst gør borgerne relativt fattigere end befolkningerne i andre lande, hvor civilsamfund svigter, hvor den offentlige sektor er på sammenbruddets rand, hvor investeringerne i uddannelse spildes, hvor sygehusene vakler og ældreplejen svinder, hvor velfærdssamfundet tømmer liv for indhold og hvor man placerer mennesker i passive liv.

Alt dette er symptomer på en dyb sygdom og krise i det danske samfund. Dem kan du læse mere om nedenfor.

Arbejdsmarkedet

Borgerlighed

Erhverv & Økonomi

Formynderstaten

Forskning

Forsvaret

Klima

Korruption

Ligestilling

Lighed

Lykke

Retssikkerhed

Socialpolitik

Sundhed

Teknologi & Digitalisering

Tillid

Uddannelse

Udlændingepolitik

Velfærd