Danmark

31 omkom i 2023, mens de var på arbejde

Antallet af arbejdsrelaterede dødsulykker er på det laveste niveau siden 2018 og er markant lavere i forhold til sidste år. Der var 31 arbejdsrelaterede dødsulykker i 2023, viser en opgørelse fra Arbejdstilsynet. Derudover er der

Danmark

Alvorlig arbejdsulykke

De 6 personer, der tidligere i dag kom til skade ved en alvorlig arbejdsulykke i Hirtshals,er nu under behandling. To alvorligt tilskadekomne er bragt til Aalborg Universitetshospital, mens fire personer med mindre alvorlige skader er

Danmark

Antallet af arbejdsskader kan reduceres

42.043 arbejdsulykker blev anmeldt til Arbejdstilsynet i 2016, hvoraf 33 var med døden til følge – et antal der med ny international standard forventes at kunne reduceres. 2,3 millioner mennesker mister årligt livet i forbindelse