No Picture
Danmark

Nye tal er et nødsignal fra svinestien

Landbrugets plan mod den høje dødelighed blandt pattegrise fungerer ikke. Knap hver fjerde pattegris er stadig dødfødt eller dør i farestien, viser nye tal. Politikerne må gribe ind mod ekstrem avl, mener Dyrenes Beskyttelse Dødeligheden

Danmark

1,3 millioner kræver landbrugsdyr ud af burene

300 millioner europæiske landbrugsdyr sidder lige nu indespærrede i bure. Det skal være slut, mener borgerinitiativ, som Europa-Kommissionen nu skal tage stilling til. Søer fikseres i bøjler, spædkalve isoleres i enkeltbåse, kaniner, vagtler og høns

Danmark

Øget kontrol af svinetransporter bør fortsætte

Grisene har fået bedre velfærd efter politikerne har øget kontrollen med svinetransporter i en periode. Derfor anbefaler Fødevarestyrelsen nu, at kontroltrykket gøres permanent. Dyrenes Beskyttelse bakker op om forslaget. De seneste år har Dyrenes Beskyttelse

Danmark

Danske vognmænd bryder reglerne for dyretransporter

11 danske dyretransportører er blevet anklaget for hundredvis af brud på reglerne for dyretransporter. Dyrenes forhold under de lange transporter er kritisable, mener Dyrenes Beskyttelse. En stor sag om ulovlig transport af svin og kvæg

Danmark

Dyrevelfærdsproblemer i to ud af fem svinebesætninger

43 pct. af svinestaldene fik sanktioner ved Fødevarestyrelsens kontrol i 2017, hvilket har fået ministeren til at bebude en styrket kontrolindsats. Det er på høje tid, mener Dyrenes Beskyttelse. På 592 kontrolbesøg i danske svinestalde