De rige landes klimapolitik skader udviklingslandene

Undersøgelser viser, at kimapolitikkerne i de rige lande vil betyde mindst 80 millioner flere fattige i udviklingslandene i 2030, og over 100 millioner flere, der sulter, midt i århundredet, skriver Bjørn Lomborg i Berlingske.

“Efterhånden som USA og Europa driver energipriserne op, flygter stadig flere virksomheder til mindre byrdefulde områder som Kina, Indien og Afrika. Disse flytninger begrænser USA og Europa ved at smække afgifter på importvarer.

Sådanne afgifter fungerer som bagdørsprotektionisme for rige lande og gør det vanskeligere for udviklingslandene at konkurrere. På verdensplan er disse afgifter ikke effektive, og de gør klimapolitikker endnu dyrere.

USA, EU og andre er af den opfattelse, at trusler om højere afgifter vil tvinge udviklingslandene til at indføre deres egne dyre klimapolitikker. Dette kunne være en katastrofal fejltagelse”.