Årets isvinter har givet mange faldskader

De store mængder sne og is, der har ramt Danmark her i starten af 2021, har betydet en kraftig stigning i antallet af faldskader. Forsikringsselskabet Topdanmark har i år allerede modtaget over 1.000 anmeldelser om fald- og snubleskader, hvilket er 30 pct. højere end samme periode sidste år.

”Vintervejr med sne og isglatte fortove giver langt større risiko for at falde og komme til skade. Især i februar, da landet blev ramt af både hård frost og store mængder sne, har der været markant flere faldskader end normalt, ” siger Rasmus Ruby-Johansen, skadedirektør i Topdanmark.

I uge 6 og uge 7 viser tallene for 2021 en stigning i fald- og snubleskaderne på over 40 pct. sammenlignet med de samme uger sidste år.

Ikke alle faldskader skyldes sne eller is, men der er ifølge Rasmus Ruby-Johansen ingen tvivl om, at vintervejret er forklaringen på den store stigning.

”Vi havde en meget mild vinter sidste år, hvor der ikke var frostvejr i årets første måneder. Det har været lige omvendt i år med en længere frostperiode og store mængder sne i februar. Vi kan se en klar sammenhæng mellem antallet af faldskader og det hårde vintervejr, siger Rasmus Ruby-Johansen.

LÆS OGSÅ:  Får mænd eller kvinder flest skiskader på ferien? Få svaret her...

Stort fald i skiskader
Mens mange er faldet i vintervejret, ser det helt anderledes med antallet af danskere, som er kommet galt afsted på ski.

Januar og februar er normalt højsæson for skiferier, men på grund af corona-rejserestriktionerne har langt de fleste aflyst skiferien i år. Det kan tydeligt ses i tallene for skiskader, der i januar og februar 2021 er 80 pct. lavere end samme periode sidste år.

”De mange aflyste skiferier betyder naturligvis, at vi stort set ikke ser nogen skiskader i øjeblikket. Heller ikke selvom flere har vovet sig ud på ski i Danmark i år. Det er trods alt begrænset, hvor slemt man kan komme til skade på ski, når bjergene i Danmark ikke er større”, siger Rasmus Ruby-Johansen.

Forsikringsdækning
Hvis du har en ulykkesforsikring og er kommet alvorligt til skade i vintervejret, bør du anmelde skaden til dit forsikringsselskab. Ulykkesforsikringen kan i de fleste tilfælde bl.a. give en erstatning, hvis du får et varigt mén.

Er du faldet på et glat fortov, som ikke har været ryddet for sne, er den pågældende husejer ansvarlig, da man har pligt til at skovle og rydde sit fortov. Hvis husejeren har en ansvarsforsikring, er der mulighed for at den kan dække, hvis du er kommet alvorligt til skade.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)