Aarhus Kommune har fundet på en smart klima-finte

Den 21. marts kl. 12.00 og kl. 18.30 har DRTV sendt et indslag om, at Aahus Kommune er gået klima-amok på de svage, ældre borgere, hvilket har medført en 30 pct’s stigning på det kød, der serveres på kommunens plejehjem.

Umiddelbart vil vi mene, at det må være et brud på Grundloven, idet ingen myndighed må opkræve skatter og afgifter, uden at det er vedtaget i Folketinget. Grundlovens § 43 har følgende ordlyd: ”Ingen skat kan pålægges, forandres eller ophæves uden ved lov; ej heller kan noget mandskab udskrives eller noget statslån optages uden ifølge lov”.

Man er åbenbart gået så meget klima-amok, at man nu også jagter de allersvageste gamle borgere i samfundet. I forvejen spiser de ældre ikke særligt meget, hvorfor det er ufatteligt, at politikerne i Århus udsætter de ældre svage borgere for den slags. Det er jo sidste stop før graven!

Der er sikkert mange ældre, både de raske og demente, der slet ikke vil opdage, at de bliver trukket for flere penge end før. Mange vil desuden være bange for at sige deres mening og protestere af frygt for, hvad det kan medføre. Vi har tidligere set rigeligt til den måde, Aarhus Kommune behandler ældre plejehjemsbeboere.

På det politisk korrekte DR er man vildt begejstret over tiltaget. Udover indslaget på DRTV har DR i sin store klima-iver bragt en artikel på deres hjemmeside, som er forsynet med et billede af en af plejehjemsbeboerne, Lisbeth Bøgh, med følgende tekst: ”Lisbeth Bøgh er godt tilfreds med, at der er kommet mere grønt på tallerknerne på hendes plejehjem”. Det næste bliver vel, at man tvinger de ældre beboere til at spise melorme samt biller og græshoppere i klimaets hellige navn.

Udover afgiften på kød har Aarhus Kommune i øvrigt indført sine egne afgifter på de mest klimabelastende varer såsom flyrejser, mobiltelefoner, benzin samt okse- og kalvekød i kommunen. Den smarte finte bliver uden tvivl noteret og adopteret af de øvrige kommuner, der lider af lommesmerter.

24NYT’s ekspertise inden for forvaltningsret er temmelig begrænset. Vores hus-jurist mener, at kommuner godt må opkræve kommunalskat. Men at kommuner skulle have lov til at opkræve en særlig afgift i forhold til ældre, sårbare plejehjemsbeboere, har han aldrig hørt om. Det kræver en lovhjemmel ligesom alt andet. Findes lovhjemlen ikke, er det ulovligt.

Det kan godt være, at nu hvor det er stadfæstet, er det at udrydde et helt erhverv uden lovhjemmel er helt i orden, har man i kommunerne nået frem til konklusion, at det også må gælde andre forhold. F.eks. pålæggelse af særlige afgifter.

Da vi ikke er sikre på, om Aarhus Kommunes finte er helt efter bogen, sender vi et link til denne leder til to fremtrædende eksperter i forvaltningsret, prof. Sten Bønsing på Aalborg Universitet og prof. Michael Gøtze på Københavns Universitet. Vi ville sætte stor pris på, om de pr. email til 24NYT (andre.rossmann@24nyt.dk) kunne oplyse, hvorvidt Aarhus Kommunes fremgangsmåde er lovlig.

Men – uanset om Aarhus Kommunes fremgangsmåde er lovlig eller ulovlig, må den betegnes som moralsk forkastelig. For spørgsmålet er, hvorfor kommunen ikke har indført en særlig klima-afgift i forhold til kommunens mest velhavende borgere, f.eks. alle dem, der tjener over 800.000 mio. kr. om året., men har valgt at ramme de svage ældre.

Hvis fremgangen er lovlig, så åbner den for uanede indtægtsmuligheder for de økonomisk betrængte kommuner. Der kan således indføres klima-afgifter i forhold til kommunens handicappede borgere, de blinde og døve, de langtidsledige osv. osv. Pålæggelse af klima-afgifter i forhold til de svage i samfundet kan blive en vigtig indtægtskilde for de driftige kommuner og en løsning på deres økonomiske problemer.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)