Afviste muslimske migranter bliver i Danmark permanent

Udlændingestyrelsen tog i 2022 opholdstilladelsen fra 29 somaliske migranter, men ikke én eneste gang endte styrelsen med at få medhold af Flygtningenævnet, skriver Jyllands-Posten.

Flygtningenævnet er den højeste instans for asylsager i Danmark, der behandler klager vedrørende asylrelaterede afgørelser truffet i Udlændingestyrelsen.

Omgørelsesprocenten i sager om de udviste somaliere ligger på 93 pct., hvilket må siges at være alarmerende.

Årsagen til den høje omgørelsesprocent er, at Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet i flere af sagerne er uenige om, hvorvidt vedkommende er blevet så velintegreret i Danmark, at det vil være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at inddrage opholdstilladelsen.

Både Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet vurderer som udgangspunkt, at Somalia er sikkert for afviste asylansøgere at vende tilbage til.

Når muslimske migranter får afslag på ophold i Danmark, er det ikke ensbetydende med, at rejser hjem.

Langt de fleste syrere, der har fået afslag, er blevet i Danmark permanent. Danske myndigheder vil nemlig ikke hjemsende syrere uden opholdstilladelse med tvang, hvis de ikke frivilligt rejser til Syrien. Det skyldes, at man ikke vil samarbejde med Syriens præsident, Bashar al-Assad.

Flygtningenævnet har i 2022 taget stilling til hjemsendelse af flere afghanere. En tvangsmæssig hjemsendelse vil imidlertid kræve, at Danmark indgår en hjemsendelsesaftale med Taleban-regimet. Flere partier i Folketinget, herunder De Konservative, mener, at det overhovedet ikke kan komme på tale at lave hjemsendelsesaftaler med Taleban-regimet.

I december 2022 åbnede den nye SVM-regering døren for, at udlændinge, der har fået inddraget opholdstilladelsen, må blive permanent i Danmark, hvis de uddanner sig eller arbejder inden for områder, hvor der er mangel på arbejdskraft.

Det er en markant kursændring fra det såkaldte paradigmeskift, som blev indført med en række lovændringer først i 2015 og senere 2019. Dengang var formålet at sikre, at opholdstilladelsen blev gjort midlertidig, og at flygtninge skulle rejse hjem, når der var sikkert i hjemlandet.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)