Antifas trusler og voldsparathed får konsekvenser for Trykkefrihedsselskabets møde om Generation Identitær


Hver uge tager 24NYT temperaturen på ytringsfriheden både i og udenfor Danmark. Medlemmer af Trykkefrihedsselskabets ledelse skriver på skift om aktuelle emner, hvor det frie ord er sat på prøve.


 

Trykkefrihedsselskabets første planlagte arrangement i 2020 er et debatmøde om den patriotiske ungdomsbevægelse Generation Identitær (GI), som skal finde sted torsdag den 9. januar. Vi har inviteret 4 paneldeltagere med forskelligt syn på GI, deres formål og dagsorden for at få svar på de spørgsmål, som følger i slipstrømmen på GIs aktivisme og lidt hemmelighedsfulde organisation.

Et super interessant og aktuelt debatmøde, åbent for alle og nærmest en sindbillede på den danske tradition, hvor demokrati, folkeoplysning og foreningsliv går op i en højere enhed. What´s not to like, kunne man man spørge.

Det spørgsmål har det venstreekstreme tæskehold Antifa desværre igen-igen svaret antidemokratisk og voldsparat på: I et opslag på deres Facebook-side (der påfaldende nok ikke er blevet slettet af det ellers så censur-parate facebook-politi) kalder Antifa til kamp og obstruktion af arrangementet, og skriver bl.a.:

” Den 9. Januar er Identitær inviteret til paneldebat i indre by.
Dette vil de bruge til at promovere sig selv, lokke nye til og normalisere deres fascistiske gruppe.
Det bliver ikke uden modstand!

PLANEN:
Ingen platform for fascisme!
Vi står i vejen for, at Identitær offentligt kan sprede deres hadske budskaber om etnisk udrensning.

Vær i området og klar til at vi handler sammen!”

Ingen, der har oplevet Antifas såkaldte demoer kan være i tvivl om, hvad det betyder: forstyrrelse af den offentlige orden i almindelighed og truende adfærd, fysisk intimidering og voldsparathed i forhold til mødedeltagerne i særdeleshed. Det er således normen, at det kræver et voldsomt træk på politiets ressourcer at holde Antifa stangen for at kunne gennemføre de lovlige møder og demonstrationer, som tæskeholdet prøver at forhindre.

Således også denne gang, hvor PET allerede før jul kontaktede os for at lade os vide, at de var opmærksomme på, at Antifa ville ”aktionere” mod vores møde, og at politiet derfor ville være til stede. Men ikke engang politiets tilstedeværelse er længere tilstrækkeligt til at skabe tryghed, når Antifa truer: Vartov har nemlig annulleret vores aftale med henvisning til force majeure fordi de ikke kan tage ansvaret for, at afholde mødet i deres lokaler.

Det er første gang, det er sket: Trykkefrihedsselskabet har i årenes løb afholdt et utal af arrangementer med deltagelse af truede personer og deraf følgende massivt politiopbud i og omkring Vartov uden at det har skabt problemer, men Antifas voldsparathed er altså ikke noget, som Vartov vil stå model til – og det er forståeligt. Problemet er bare, at hvis alle bakker ud og bøjer sig for voldsmandens veto, så mister vi vores frihed og vores demokrati.

Faktum er, at Antifas antidemokratiske vold nu er blevet så alment kendt, at alene varslet om, at de vil komme, er tilstrækkeligt til at lovlige møder aflyses – på trods af politiets tilstedeværelse. Det bør mane til eftertanke hos dem, der fortsat betragter Antifa som anti-fascister og deres vold som drengestreger – og det bør få alle til at stå fast på vores frihed og demokratiske rettigheder og gå op imod de voldelige venstreekstreme, der reelt er det stik modsatte af, hvad de udgiver sig for: de er reelt voldelige, totalitære antidemokrater.

Og Trykkefrihedssselskabets møde om GI? Det bliver naturligvis afholdt: DFs Pernille Bendixen trådte med det samme til og sørger for, at debatarrangementet vil blive realiseret på Christiansborg: enten som planlagt den 9. januar – eller snarest muligt derefter. Alle der enten har købt billet eller som er interesserede kan få oplysninger ved at holde sig orienteret via Trykkefrihedsselskabets hjemmeside: www.trykkefrihed.dk

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)