Arbejdsmarkedets parter overimplementerer EU’s barselsregler

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Statistik holdt mænd i gennemsnit 34 dages orlov i 2019, mens kvinderne holdt 280 dage. Landets fædre tegner sig altså kun for 11 procent af den samlede barsel i landet, og selvom udviklingen går fremad, går det langsomt. En aftale mellem arbejdsmarkedets parter lægger op til grundlæggende ændring af de gældende barselsregler, oplyser medierne.

Aftalen lægger op til en total ligestilling mellem mor og far, der som udgangspunkt får ret til den præcis samme mængde barsel. Hver forælder har 11 uger øremærket, som man ikke kan overføre mellem sig. Resten – 26 uger – kan godt overføres mellem parterne. Men de tildeles i udgangspunktet med lige mange uger til hver.

Med aftalen overimplementerer arbejdsmarkedets parter et EU-direktiv, der pålægger medlemslandene senest i 2022 at indføre øremærket barsel på mindst ni uger til begge forældre.

24NYT: Aftalen skaber en formel ligestilling og rammer for, at mænd kan holde mere barsel, men det er et spørgsmål, om den vil skabe reelle forandringer på arbejdsmarkedet. Mænd har nemlig i dag gode muligheder for at tage barsel, men benytter sig alligevel ikke af det. Mange familier vurderer, at det er bedst, at moderen tager mest barsel, fordi manden tjener familier mest. I praksis vil mange mænd ikke holde deres øremærkede barsel, som dermed vil bortfalde, mens størstedelen af de resterende 26 uger vil blive overført til mor.