Asylkrisen er langtfra afblæst


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Regeringens 100 stramninger på udlændingeområdet har bragt asyltallet i Danmark ned mod et historisk lavt niveau, beretter medierne. Der er derfor stor glæde i både den røde og blå blok.

Det går så godt, at Dansk Flygtningehjælps generalsekretær, Christian Friis Bach, ser frem til at få flere kunder i butikken. ”Det går den rigtige vej med integrationen. Flere kommer i arbejde, kriminaliteten falder, og de fleste udfordringer (på udlændingeområdet – red.) er løst. Danmark kunne holde til at tage langt flere (flygtninge – red.)”.

Lad os lige placere et par ting i rette kontekst. De fleste flygtninge er i løntilskudsjob og ikke i ordinær beskæftigelse. Mange kreative arbejdsgivere har nemlig fundet ud af, at de altid kan få en ny flygtning i praktik og dermed slippe for at betale løn. Hver tredje eller sjette måned kan de så få en ny praktikant. Der kommer derfor ikke mange ordinære job ud af disse praktikker.

Stigningen i antallet af ikke-vestlige indvandrere, der er i ordinære job, skyldes udelukkende opsvinget. Så snart vi får økonomisk afmatning og der skal fyres, er det erfaringsmæssigt udlændinge, der bliver fyret først. En stor del af de flygtninge, der er kommet i job, vil derfor igen ryge på offentlig forsørgelse.

Når det drejer sig om ikke-vestlige flygtninge, viser erfaringen, at lave tal med tiden eksploderer og bliver til høje tal, idet de, der får opholdstilladelse, efterfølgende søger familiesammenføring. Det var tilfældet med de 6.000 tyrkiske gæstearbejdere, som kom til Danmark i 1970’erne. Pr. 1. jan. 2017 var der mindst 62.000 personer i Danmark med tyrkisk baggrund.

Det lave asyltal er således ikke ensbetydende med, at der ikke kommer flere flygtninge til Danmark. Det har Mette Frederiksen bekræftet den 1. juli 2018: ”Det er rigtigt, at vi nu har et lavt asylansøgerantal. Til gengæld må vi imødese, at der snart kommer et ret stort antal familiesammenføringer på baggrund af dem, der kom i 2015 og 2016. Det estimeres til ca. 10.000 mennesker”.

Befolkningsprognoserne står fortsat ved magt. Ifølge den sidste fra Danmarks Statistik (2017) vil andelen af indvandrere og efterkommere stige fra 12,9 pct. af befolkningen i dag til 15,6 pct. i 2027.

Finansministeriets fremskrivning til år 2100, der viser, at ikke-vestlige indvandrere og efterkommere vil medføre en varig nettoudgift for de offentlige finanser på omkring 33 mia. kr. årligt i 82 år, står ligeledes ved magt.

Budskabet fra de indvandrervenlige politikere og medier er ikke til at tage fejl af: Danske vælgere kan være ganske rolige, for asylkrisen er afblæst. Men renser vi tallene for politikernes og mediernes spin, fortsætter miseren med uformindsket kraft.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)