BEREDSKABSMEDDELELSE

Brand i bygning på Industrivej i Padborg

Der er udbrudt brand i en bygning beliggende Industrivej nr. 5A i Padborg.

Branden udvikler røg, der er sundhedsskadelig ved indånding. Advarslen vedrører borgere i området omkring og øst for brandstedet. Præciseret øst for Industrivej og syd for omfartsvejen i Padborg.

Personer i det berørte område skal søge indenfor og lukke døre, vinduer og ventilationsanlæg.

Der opfordres til at videreformidle denne meddelelse til andre personer i området.

Kontakt kun Politi og 112 i akutte tilfælde.

Der udsendes yderligere via DR, TV2, samt TTV og Politi.dk. Næste beredskabsmeddelelse udsendes snarest.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)