Claus Hjort Frederiksen tiltalt for at røbe statshemmeligheder

Statsadvokaten i Viborg har i dag rejst tiltale mod et tidligere medlem af Folketinget. Tiltalen angår overtrædelse af straffelovens § 109, stk. 1, ved at have røbet eller videregivet hemmeligheder af betydning for statens sikkerhed.

Det drejer sig om tidligere forsvarsminister og det mangeårige folketingsmedlem for Venstre, Claus Hjort Frederiksen.

Justitsministeren har tiltrådt anklagemyndighedens indstilling om, at der kan rejses tiltale mod et tidligere medlem af Folketinget, der ifølge tiltalen i flere tilfælde har røbet eller videregivet statshemmeligheder.

”Det er selvsagt alvorligt, når højt klassificerede oplysninger, der er belagt med tavshedspligt, og som er væsentlige for efterretningstjenesternes arbejde med at beskytte Danmark, bliver videregivet til uvedkommende. Det kan skade forholdet til efterretningstjenesternes samarbejdspartnere, svække tilliden til efterretningstjenesterne og gøre det sværere for dem at udføre deres arbejde,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen, Statsadvokaten i Viborg.

Ligesom i lignende sager vil anklagemyndigheden af hensyn til sagens indhold anmode om, at den bliver behandlet for lukkede døre.

”I sagen indgår højt klassificerede oplysninger, som ikke kan lægges åbent frem.  Uanset den store offentlige interesse er der efter anklagemyndighedens opfattelse et klart tungere hensyn at tage til efterretningstjenesternes virke. Det skal være muligt at retsforfølge uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger, uden at man risikerer, at efterretningstjenesternes mulighed for at løfte deres arbejdsopgaver bliver yderligere kompromitteret, hvilket en åben eller delvis åben proces vil skabe en alt for stor risiko for,” siger statsadvokat Jakob Berger Nielsen.

LÆS OGSÅ:  VIDEO: Claus Hjort ydmyger Kristian Jensen: ”Han kan ende som Prins Charles”

Sagen er rejst som en domsmandssag.

Sagen er endnu ikke berammet.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)