Carsten Sørensen

Spidskandidat til Odense Byråd og Region Syddanmark for Dansk Folkeparti

Jeg blev valgt til Region Syddanmark i 2018 og blev i 2021 også byrådsmedlem i Odense kommune. Jeg er 2. Viceborgmester i Odense. Jeg bor i Odense og er uddannet i transportbranchen og har arbejdet med såvel persontransport som varekørsel.

Jeg er i dag politiker på fuld tid og tager derfor i praktik på sygehus osv, hvor jeg følger personalet i en dag og bliver klogere på deres arbejdsdag. Det er en stor fordel i det politiske arbejde.

Mine mærkesager er:

Tryghed og velfærd med værdighed.
Jeg arbejder for at dette sker både i regionen og i kommune. Det har betydet at der er stillet krav om at lægerne på sygehusene bliver bedre til dansk, så patienterne forstår deres læge og behandling.

Jeg har også arbejde for, og sikret at der tilføjes op til 100 mio kroner til ældreplejen i Odense kommune og det er mere velfærd. Slutteligt arbejder jeg for at der kommer mere værdighed ind i jobcentrenes behandling af borgerne. Det er kort fortalt hvad jeg og DF står for til by- og regionsrådsvalget i november.