Danmark i Krise

Myten om det danske tillidssamfund (2024)

I Danmark har man en lykkelig fortælling om det tillidsbaserede danske samfund, men virkeligheden er, at danskernes tillid til det politiske system, myndighederne og andre borgere er kraftigt på retur. Danskernes tillid er blåøjet og