Danmark i Krise

Den danske velfærdsmodels stille død (2023)

Dyb tavshed om velfærdsstatens sammenbrud Man skelner som regel mellem tre velfærdsmodeller, der bygger på forskellige principper for, hvem der skal modtage velfærdsydelser, hvor meget de skal modtage, og hvordan velfærdsydelserne skal finansieres. I angelsaksiske