Danmark er blevet et kontrol- og overvågningssamfund

Det er decideret overvågning, når skattevæsenet bruger geolokationsdata til at kontrollere, om borgere snyder med tilskud, afdrag og ydelser, siger Carsten Schürmann, der er professor ved IT-Universitetet og leder i Center for Informationssikkerhed, ifølge Politiken.

”Skattevæsenets systemer kan opsamle data, som kan fortælle, om man har tjekket sin årsopgørelse fra sin bopæl eller andre steder. Har man oplysninger om en borgers lokation, så SKAT alt om, hvor man har været, da man tjekkede sin årsopgørelse. Geolokationsdata kan bl.a. bruges til at afsløre, om en arbejdsløs medtager dagpenge, mens vedkommende befinder sig i udlandet, siger professoren.

Anja Møller Pedersen, der forsker i privatlivsbeskyttelse på Institut for Menneskerettigheder, siger, at indsamlingen af data skal ske for en afgrænset gruppe borgere, og indgrebet skal være rimeligt i forhold til den kriminalitet, borgerne mistænkes for.

Anne Gerdes, der er professor ved SDU og forsker i ai og dataetik, siger: ‘Det er uværdigt for en demokratisk stat. Borgere har ret til at vide, hvis de bliver overvåget, og hvordan de bliver overvåget‘.”

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)