Danmark klar til at droppe sin vetoret i EU

Magtfulde føderalistiske kræfter i EU presser på for at ændre EU’s grundlæggende traktater med henblik på at opbygge en overstatslig union med yderligere føderalisme, afskaffelse af vetoretten, politisk integration og suverænitetsafgivelse samt ikke mindst etablering af en EU-hær.

Inden afstemningen om det danske forsvarsforbehold opfordrede både den franske præsident, Emmanuel Macron, og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen til at gennemføre en ændring af EU-traktater med henblik på at afskaffe medlemmernes vetoret og indføre flertalsafgørelser.

Ja-siden har forsikret de danske vælgere om, at der ikke var noget at frygte, idet Danmark ville beholde vetoretten. ”EU’s nuværende traktater indeholder flere muligheder for at justere på beslutningsprocedurerne på udvalgte områder. Dem burde man drøfte, før man overvejer at indlede en omfattende traktatændringsproces”, har den tidligere udenrigsminister Jeppe Kofod udtalt.

Men nu er det officielt, at Danmark med udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen pønser på at gå meget længere end det, danskerne har stemt om den 1. juni 2022.

I dag siger Lars Løkke, at vetoretten i EU skal afskaffes for at gøre EU klar til en virkelighed med flere end 27 medlemmer. Nordmakedonien, Albanien og Montenegro banker nemlig allerede på døren. Og når det sker, kan det blive endnu vanskeligere at sikre enighed blandt alle EU’s medlemslande. Medlemslandenes vetoret bør derfor afskaffes, og alle spørgsmål, der afgøres ved enstemmighed, bør afgøres med kvalificeret flertal.

Danmark er berygtet for sin EU-skepsis, men nu er det slut. Lars Løkke siger, at EU skal udvides markant, og at EU derfor er nødt til at gå fra konsensus til flertalsbeslutninger i europæisk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Det markante kursskifte i forhold til en udvidelse af EU er led i regeringens nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi.

Skulle det ende med, at beslutningerne i EU træffes ved flertalsbeslutninger, og ikke som nu i enstemmighed, så vil der kunne træffes beslutninger hen over hovedet på Danmark. Et flertal af EU-lande kunne f.eks. godt beslutte en ny militærmission under EU-flag mod mindretallets vilje – og dermed mod Danmark vilje.

Vi har set på mange områder i EU, at vi er tiltrådt noget, og lige pludselig har vi ikke stået selv og været herre over de beslutninger, som træffes i Danmark. Og det er jo en reel bekymring. Jeg synes, der er gentagne eksempler på, at det er sket”, sagde den tidligere forsvarsminister Trine Bramsen i en tv-debat i dec. 2020.

André Rossmann

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)