Danmark støtter konsekvent antisemitiske kræfter i FN

Den 1. dec. 2022 stemte FN’s Generalforsamling om at afholde en mindedag på 75-årsdagen for Nakba (katastrofe), hvilket er den arabiske betegnelse for oprettelsen af den demokratiske, jødiske stat Israel. Afstemningen blev vedtaget med 90 lande som stemte ja, 30 lande som stemte nej og 47 lande som undlod at stemme. Danmark stemte undtagelsesvis sammen med de fleste EU-lande imod.

Som en del af det antisemitiske og antiisraelske EU har det officielle Danmark ellers gennem årene været med til at føre en propagandakrig mod Israel – i internationale fora, i medierne og i mange andre sammenhænge.

I alle de muslimsk-dominerede FN-organer, hvor Israel fordømmes, stemmer Danmark med resten af EU-landene for at fordømme Israel. Hvert år stemmer Danmark typisk for 15 ud af 20 fordømmende resolutioner mod Israel. Det officielle Danmark støtter med andre ord de kræfter, der ønsker Israel fjernet fra verdenskortet.

FN har et såkaldt Menneskerettighedsråd, hvor man burde arbejde for beskyttelse af menneskerettigheder i alle lande. Imidlertid sidder der i rådet en række diktaturstater og arabiske lande, som misbruger systematisk deres plads i rådet til en rituel kritik af Israel.

Siden 2007 har Menneskerettighedsrådet haft et fast dagsordenspunkt (nr. 7 på dagsordenen), hvor man diskuterer Israels overtrædelse af menneskerettigheder. Ingen andre lande i verden har deres eget faste dagsordenspunkt, selvom der i den grad foregår uhyrligheder og grove brud på menneskerettighederne. Således diskuterer man ikke rutinemæssigt forholdene i f.eks. Kina, Rusland, Pakistan, Cuba, Saudi-Arabien osv.

FN’s Generalforsamling vedtog i 2018 følgende antal fordømmende resolutioner om enkelte lande: Israel 21, Iran 1, Syrien 1, Nordkorea 1, Rusland 1, Myanmar 1, USA 1, Algeriet 0, Kina 0. Israel blev samlet fordømt mere end resten af verden tilsammen.

I FN’s generalforsamling i 2019 har lande som Venezuela, Libanon, Pakistan, Algeriet, Tyrkiet, Kina, Qatar, Saudi-Arabien og Irak ikke fået nogen FN-resolution mod sig. Israel har fået 18 resolutioner mod sig. Danmark har stemt for 13 ud af de 18 resolutioner, der var vendt mod Israel.

Danmarks antiisraelske stemmeafgivning i FN har den uheldige virkning, at den legitimerer antisemitisme i den danske befolkning i al almindelighed, og blandt de herboende muslimer i særdeleshed. Den snigende og vedvarende islamisering af det danske samfund på alle niveauer og den sympati og tolerance, som det officielle Danmark udviser over for det voksende muslimske segment, har skabt en mental ghetto, hvor danske jøder lever et liv med angst, ydmygelser, chikaner og politibevogtning døgnet rundt. Næsten alle unge ortodokse jøder har forladt Danmark.

Den tidligere udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forsøgte at ændre Danmarks tradition for stemmeafgivning vendt mod Israel. I marts 2019 meddelte han, at Danmark ”ikke ville fortsætte den urimelige og diskriminatoriske praksis mod Israel”. Men da Jeppe Kofod (S) blev udenrigsminister, var en af hans første gerninger at genoptage den fordømmende og diskriminatoriske afstemningspraksis i FN’s Menneskerettighedsrådet og Generalforsamlingen.

I august 2022 stemte Danmark ja til en antisemitisk FN-resolution, der beskyldte Israel for at krænke palæstinensiske kvinders rettigheder. Cuba, Syrien, Nordkorea og Venezuela var blandt resolutionens sponsorer. Det er ikke første gang Danmark har tilsluttet sig det absurde heppekor af lande, der beskylder Israel for at krænke kvinders rettigheder. I 2019 tilsluttede Danmark sig således Iran og Saudi-Arabien i deres fordømmelse af Israels påståede krænkelser af kvinders rettigheder.

Alene det faktum, at brutale muslimske regimer kan være medbestemmende om frihed, demokrati samt kvinde- og menneskerettigheder, vidner om, at FN er en farce. Danmark ydmyger sig selv ved at agere klovn i FN’s antisemitiske cirkus og stemme velvilligt for FN-resolutioner, som brutale muslimske diktaturer og regimer er ophavsmand til, og som er rettet mod Israel.

Alle folketingspartier undtagen DF står sammen i kampen for den palæstinensiske sag. Danmark er også et af de lande i verden, der bidrager mest til det korrupte palæstinensiske styre. Udenrigsministeriet anser det ikke-eksisterende land Palæstina som et prioritetsland og har i 2017 bevilget 450 mio. kr. til palæstinensiske terrororganisationer. Pengene, der skulle udbetales over fem år, er gået dels til korrupte palæstinensiske politikere, og dels til antiisraelske propagandakampagner samt tunneller og raketter, der rammer civilbefolkningen i Israel.

Så selv om Danmark undtagelsesvis har stemt imod at afholde en mindedag på 75-årsdagen for Nakba, kan det ikke skjule det faktum, at Danmark normalt taler, stemmer og handler som en fjende af Israel.

André Rossmann

 

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)