Danmarks krig mod Israel fortsætter

FN’s Menneskerettighedsråd har i tirsdags stemt for at indføre en international våbenembargo mod Israel. Flere EU-lande, herunder Danmark, har stemt for.

Som en del af det antisemitiske og antiisraelske EU fører det officielle Danmark krig mod Israel, i internationale fora, i medierne og i mange andre sammenhænge. I alle de muslimsk-dominerede FN-organer, hvor Israel fordømmes, stemmer Danmark med resten af EU-landene for at fordømme Israel.

Virkeligheden er, at det officielle Danmark støtter de kræfter, der ønsker Israel fjernet fra verdenskortet. Hvert år stemmer Danmark typisk for 15 ud af 20 fordømmende resolutioner mod Israel, mens de muslimske lande og slyngelstater som Kina og Rusland slipper for kritik, selv om de begår ekstrem grove brud på menneskerettighederne.

FNs Generalforsamling vedtog i 2018 følgende antal fordømmende resolutioner om enkelte lande: Israel 21, Iran 1, Syrien 1, Nordkorea 1, Rusland 1, Myanmar 1, USA 1, Algeriet 0, Kina osv. Israel blev samlet fordømt mere end resten af verden tilsammen.

Fhv. udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) forsøgte at ændre denne stemmeafgivning, hvor Danmark oftest stemte for de antiisraelske resolutioner. I marts 2019 meddelte han, at Danmark ”ikke ville fortsætte den urimelige og diskriminatoriske praksis mod Israel”.

Den diskriminatoriske praksis er imidlertid genoptaget under Mette Frederiksens røde regering. Da Jeppe Kofod (S) blev udenrigsminister, var en af hans første gerninger at trække Samuelsens forsøg på at ændre den fordømmende afstemningspraksis tilbage i FN’s Menneskerettighedsråd og i Generalforsamlingen.

FN’s regler har gjort det muligt for en række brutale muslimske diktaturer og regimer at sætte sig på dagsordenen i flere af FN’s mange underorganisationer, herunder FN’s Menneskerettighedsråd. Alene det faktum, at brutale muslimske regimer kan være medbestemmende om frihed, demokrati samt kvinde- og menneskerettigheder, vidner om, at FN er en farce.

Småstaten Danmark ydmyger sig selv ved at agere klovn i FN’s antisemitiske cirkus og stemme velvilligt for FN-resolutioner, som brutale muslimske diktaturer og regimer er ophavsmand til, og som er rettet mod Israel. I juli 2019 har Danmark stemt for en resolution, der fordømte Israel som det eneste land i verden, hvor man overtræder kvinderettigheder (sic!).

Det er beskæmmende, at det officielle Danmark støtter de antisemitiske kræfter i FN, der ønsker Israel fjernet fra verdenskortet. Dansk stemmeafgivning i det muslimsk dominerede FN de sidste 10 år viser, at Danmark har stemt for 140 ud af 190 antiisraelske FN-resolutioner, der tjener arabiske interesser.

Det var derfor storsindet af Bibi Netanyahu ikke at bruge tungt artilleri, da han for nylig mødtes med Mette Frederiksen. Hun burde egentlig nægtes indrejse i Israel med afsæt i den gældende israelske lov, der forbyder indrejse i Israel for udenlandske borgere, som opfordrer til boykot af Israel.

Nu er Frederiksen kommet hjem, og Danmarks krig mod Israel fortsætter.

André Rossmann

 

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)