Dansk økonomi stod stærkt inden coronakrisen ramte, men …

Nye tal fra Danmarks Statistik bekræfter billedet af et erhvervsliv i sund vækst inden nedlukningen. Til gengæld tegner fremtiden ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne noget mere usikker.

Reviderede nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik bekræfter, at den danske økonomi gik flot rustet ud af 2019. Økonomien landede således med en BNP-vækst på 2,4 procent. Trods et fald på to procent støtter de foreløbige tal for 1. kvartal 2020 samtidig billedet af, at Danmark havde en stærk økonomi, inden coronapandemien brød ud.

”Det danske erhvervsliv har leveret varen og holdt sig konkurrencedygtig overfor udlandet i 2019. Dermed stod vi stærkt, inden den politiske nedlukning af landet i begyndelsen af marts. En nedlukning, der i høj grad også påvirkede virksomhederne inden for brancher som el, vvs og metal, selvom de ikke var tvangslukkede,” siger Maria Schougaard Berntsen, cheføkonom i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der repræsenterer 4.300 virksomheder indenfor netop de nævnte brancher.

Det værste tilbageslag i økonomien kan endnu ikke ses i BNP-tallene, da 2. kvartal ikke er offentliggjort endnu. Men Finansministeriet vurderer, at der er udsigt til et historisk stort tilbageslag, hvor faldet i BNP ventes at blive større end under finanskrisen. Det vil ifølge TEKNIQ Arbejdsgiverne også påvirke installationsbranchen og metalindustrien. Samlet set forventer Finansministeriet, at Danmark lander på et fald i BNP på 5,3 procent i 2020.

”Efter den første chokeffekt, hvor alle lige skulle finde nye arbejdsgange, begyndte kommunerne ganske fornuftigt at fremrykke renoveringer af for eksempel skoler, der alligevel stod tomme for elever. Her var de politiske aftaler om ophævelsen af det kommunale anlægsloft og flere frigivne midler fra Landsbyggefonden til renovering af almene boliger en vigtig faktor til at afbøde slaget for installationsbranchen,” siger Maria Schougaard Berntsen og fortsætter:

LÆS OGSÅ:  Vi er blevet klogere på erhvervslivet

”Men der er stadig en joker. For hvordan udvikler det sig i udlandet? I en lille åben økonomi som den danske betyder det meget, hvordan eksporten klarer sig – her er blandt andet metalindustrien stadig på nåle. Det samme gælder investeringslysten. Hvis virksomhederne ikke tør investere i nyt kapitalapparat eller digitalisere, så står vi svagere i fremtiden. Så er der ikke plads til at slække på de aktivitetsfremmende initiativer, hvis danske virksomheder skal slippe bare nogenlunde helskindede igennem krisen,” siger Maria Schougaard Berntsen.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)