Dansk xenofobi når den er værst

Det rammer etniske minoriteter på både løn og karrieremuligheder, at de oplever langt mere og langt hyppigere diskrimination end etniske danskere.

Hverdagsracisme, vittigheder om de varme lande og nedsættende kommentarer om sprog og religion. Etniske minoritetsdanskere oplever i langt højere grad diskriminerende adfærd, når de går på arbejde, sammenlignet med etniske danskere.

Det viser bl.a. en rapport, som Institut for Menneskerettigheder har udgivet i 2022 baseret på tal fra Arbejdstilsynets opgørelse af lønmodtageres arbejdsmiljø. Med 30.000 respondenter, hvoraf godt 9 pct. er af anden etnisk herkomst end dansk – svarende til fordelingen i den danske befolkning – er undersøgelsen den hidtil største af sin art i Danmark.

I samtlige aldersgrupper og for de 23 brancher, der undersøges, er der ingen grupper blandt etniske danskere, hvor diskrimination og forskelsbehandling er på enten samme eller et højere niveau som hos de etniske minoriteter. De oplever det også oftere – 2,3 pct. med etnisk minoritetsbaggrund oplyser, at de dagligt oplever diskrimination, hvilket gælder for 0,6 pct. af etniske danskere.

Tværtimod er forekomsten af diskrimination blandt etniske minoriteter – når man ser på både alder, køn og branche – i de fleste tilfælde dobbelt så høj. Overordnet har 10,5 pct. af etniske danskere oplevet diskrimination og forskelsbehandling gennem det seneste år, mens tallet er 21 pct. for etniske minoritetsdanskere. Det svarer til, at 112.000 borgere med etnisk minoritetsbaggrund dagligt, månedlig eller årligt oplever diskrimination og forskelsbehandling.

De seneste eksempler på hverdagsracismen i Danmark leveres af Politiken. Ifølge avisen har Coop Bank afvist kunder, der ikke taler dansk.

En af dem er en 28-årig malaysisk avisuddeler, der af bankens kundeservice fik at vide, at han ikke kunne få en konto, fordi han ikke taler dansk.

80 procent af avisuddelerne har udenlandsk baggrund, og tillidsmanden siger, at han af Coop Bank har fået oplyst, at banken siger nej til kunder, der ikke kan tale dansk.

Coop Banks administrerende direktør, Allan Nørholm, forklarer, at Coop Bank er en lille bank, som ikke har korrespondenter på engelsk eller tysk, og at banken derfor har valgt at betjene kunderne på det sprog, som banken ved, at kunderne kan forstå – altså på dansk.

Du kan læse mere om de udfordringer, som flittige og produktive udlændinge bakser med i Danmark, her.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)